17 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

- Disse sentrene kommer til å styrke innovasjonsevnen i det norske næringslivet, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Forskningsrådet bevilger ca. 1,6 milliarder kroner til de nye sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal drive langsiktig forskningssamarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer.

Historisk høyt nivå

⎼ Med denne satsingen utløser vi forskning for over tre milliarder kroner over de neste åtte årene. Ambisjonen vår er at Norge skal bli blant de beste på innovasjon i Europa. Derfor satser regjeringen på næringsrettet forskning og innovasjon, sier næringsminister Monica Mæland.

De 17 tildelingene representerer en tung satsing på slik forskning.

Totalt gikk ca. 265 internasjonale fageksperter gjennom de 57 søknadene for å vurdere den vitenskapelige kvaliteten. Over 80 norske eksperter har vurdert potensialet for innovasjon og verdiskaping. Både søknadene og de nye sentrene kommer fra hele Norge.

⎼ Gjennom de nye sentrene for forskningsdrevet innovasjon følger vi opp målene vi har satt i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Vi trenger samarbeid mellom næringslivet og fremragende forskningsmiljøer for å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor. De nye SFI-ene viser at vi er på rett vei, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

SFI-ordningen startet i 2005 og siden da har 21 konsortier av forskningsinstitusjoner og næringslivsaktører fra hele landet jobbet med næringsrettet forskning med internasjonalt potensial. Midtveisevalueringene viser at SFI-ordningen er en god måte å samle spisskompetansen i et lite land som Norge. Sentrene har blitt attraktive samarbeidspartnere for utenlandske aktører, og bidratt til å sette Norge på verdenskartet, i følge Arvid Hallén.

Sentrene bidrar også til rekruttering av nye forskere, og et betydelig antall doktorgrader og mastergradsprosjekter har blitt gjennomført ved SFI-sentre.

Flere kvinner

Forskningsrådet har etterlyst flere kvinnelige som senterledere og i andre ledende posisjoner i forskningssamarbeidene. Det uttalte ønsket har gitt resultater:

- Vi gleder oss over at seks av de 17 sentrene får kvinnelig senterleder. Dette er resultatet av et bevisst og aktivt arbeid i søkermiljøene og fra Forskningsrådets side, forteller Arvid Hallén.

 

Om Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI):

 • Ordningen ble etablert i 2005
 • Dette er tredje utlysning
 • Formål:
 • Styrke bedrifters innovasjonskraft gjennom satsing på langsiktig forskning
 • Skape tette samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer
 • Gjøre det attraktivt for internasjonale bedrifter å etablere FoU-virksomhet i Norge
 • Stimulere til forskerutdanning på viktige nærings- og samfunnsområder og til forskningsbasert nærings- og teknologioverføring
 • Forutsetter samfinansiering mellom bedrifter, vertsinstitusjon og Forskningsrådet
 • Sentre blir etablert for maksimalt fem pluss tre år
 • Sentre som blir valgt må holde høy vitenskapelig kvalitet og ha høyt potensial for innovasjon og verdiskaping
 • Tidligere har det vært SFI-utlysninger i 2005 (SFI-I), 2010 (SFI-II) og 2013 (SFI-III)
 • Til SFI-III kom det inn 57 søknader
 • Forskningsrådet bevilger nå ca. 1,6 milliarder kroner til de 17 nye SFI-ene

Se vedlegg for informasjon om de 17 nye sentrene.