- Et sterkt forskningsbudsjett

⎼ Dette er et sterkt forskningsbudsjett. Vi må se dette offensive forslaget til statsbudsjett som et viktig første steg for å gjennomføre langtidsplanen for forskning som regjeringen også har lagt fram i dag, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

- Langtidsplanen gir viktige signaler om kraftfulle satsinger i de nærmeste årene innenfor priorierte områder for norsk forskning og innovasjon, sier Forskningsrådets direktør.  

 Regjeringen foreslår at den offentlige finansieringen av forskningen skal tilsvare én prosent av BNP innen fem år. De foreslår også en betydelig vekst for verdensledende fagmiljøer, et kunnskapsbasert og konkurransedyktig næringsliv og internasjonalisering.

 Kan bringe Norge i verdenstoppen

 ⎼ Nå kan vi løfte Norge ytterligere som forskningsnasjon. Når regjeringen går inn for å bygge kvalitet i norsk forskning over tid vet vi at dette gir resultater. Denne uken har vi sett et tydelig eksempel på dette, gjennom nobelpristildelingen i medisin til hjerneforskerne May Britt Moser og Edvard Moser. Nobelprisvinnerne har fått gode rammevilkår og solid, forutsigbar og langsiktig finansiering, blant annet gjennom infrastruktur og ordningen med sentre for fremragende forskning. Et av målene da vi bygde opp senterordningen var faktisk en norsk nobelpris, utdyper Hallén.

Tydelige prioriteringer og måltall i langtidsplanen

Forskningsrådet har ventet med spenning på langtidsplanen for forskning.

⎼ Regjeringens langtidsplan innebærer viktige tallfestede opptrappinger på viktige forskningsmål, sier Hallén. 

­­⎼ Vi ser samtidig at de tematiske satsingsområdene i langtidsplanen i liten grad er prioritert i dette budsjettet, og at noen tematiske forskningsområder kuttes. Dette gjelder ikke minst klima og miljøforskningen, der det er store kunnskapsbehov.  For å bygge sterke forskningsmiljøer på disse områdene, kreves også nasjonal innsats. Her har langtidsplanen i midlertid lagt grunnlag for opptrapping de neste årene.

 I tråd med Forskningsrådets prioriteringer

 Totalt inneholder regjeringens forslag til forskningsbudsjett for 2015 en nominell vekstramme på 2,1 milliarder kroner, fra 27,9 milliarder til 30 milliarder kroner. I tillegg vil regjeringen styrke skattefunn kraftig. Dette er i tråd med flere av Forskningsrådets viktigste satsingsforslag.