Strålende fornøyd med doktorgrader i bedriftene

– Dette er et av de billigste, riktigste og viktigste virkemidlene vi kan bruke penger på, sier Administrerende direktør for Agderforskning.

  Forskningsrådets ordning for doktorgrader i bedriftene får gode skussmål i en ny rapport.

99 prosent av bedriftene og 95 prosent av kandidatene i ordningen er fornøyde, i følge evalueringsrapporten fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Doktorgrad i bedriftene (ofte referert til som Nærings-PhD) er en ordning der ansatte i næringslivet tar en doktorgrad finansiert av Forskningsrådet og arbeidsgiver.

Viktig virkemiddel
Administrerende direktør i Agderforskning og seniorrådgiver i Aker Solutions, Kristin Wallevik har vært prosjektleder for ordningen siden 2008 og er strålende fornøyd.

– Dette er et av de viktigste virkemidlene å bruke penger på for å øke samarbeidet mellom næringsliv og akademia. Her får du både gode ambassadører for forskning i bedriftene og anvendt forskning inn i universitetene, påpeker hun.

Evalueringen påpeker at ordningen er relativt ukjent, men at det finnes et stort marked for den.

Aker Solutions planlegger allerede å søke på flere doktorgrader i næringslivet, og Wallevik tror populariteten blant bedriftene vil øke etter hvert som flere hører om ordningen.

Kombinerer jobben med forskning

Doktorgradsstudent Soffi Westin ved Universitetet i Agder studerer kvaliteten på dataene i systemer som brukes for å designe borerigger, samtidig som hun jobber for Aker Solutions.

Hun mener det mest positive med ordningen for hennes del er at hun får forske på det hun jobber med til det daglige.

– Det er veldig praktisk at problemstillingen jeg har på jobb er den samme jeg forsker på, forteller hun.

Westin tror også flere bedrifter vil få øynene opp for ordningen og se fordelene ved å samarbeide tettere med universiteter.

– Universitetene har mye kunnskap rundt det bedriftene driver med. Men bedriftene selv er kanskje ikke så flinke til å lese forskningsartikler. Dermed kan det være viktig å ha en person i bedriften som har en link til universitetene.

Viktig å forsterke doktorgradsutdanning i bedrifter
Administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, er også meget tilfreds med evalueringen av ordningen.

- Vi får bekreftet det vi har trodd, at denne ordningen er svært nyttig og oppfattes som tilpasset brukernes behov, fleksible og lite byråkratisk. Evalueringen gir oss et veldig godt underlag og begrunnelse for vårt forslag om å øke årsbudsjettet i 2014 med 10 millioner kroner, sier Hallén.

Faktaboks
  • Doktorgrader i bedrifter er en ordning for bedrifter som satser på relevant og langsiktig kunnskapsoppbygging.
  • Forskningsrådet finansierer opptil 50 prosent av lønnen i tre år, bedriften sørger for resten.
  • Hittil har 142 doktorgradprosjekter fått støtte og sju av disse er fullførte.
  • Ordningen ble startet som en prøveordning i 2008, men har siden blitt en permanent satsning.


Vedlegg:
Soffi Westin