Osloborgerne har Norges varmeste soverom

Dette var blant funnene til de over 3000 skoleelevene som deltok i Forskningskampanjen «Ta hjemmetempen» i fjor høst.

Kampanjen arrangeres hvert år av Forskningsrådet og Nettverk for miljølære i forbindelse med Forskningsdagene.

Tema for Forskningskampanjen varierer fra år til år, og i 2012 handlet den om ulike aspekter ved innetemperaturen og hva som påvirker den. 3195 elever fra 188 skoler deltok.

Forskere bruker resultatene
I tillegg til å måle og registrere innetemperatur og fakta om boligen, skulle elevene også intervjue familiemedlemmene for å kartlegge hva og hvem som avgjør hvilket energiforbruk vi har hjemme.

- Forskere har hatt lite kunnskap om innetemperatur og om hvordan strømforbruket i husholdningene henger sammen med innetemperaturen i ulike rom. Funnene i denne kampanjen er derfor av stor interesse, og forskere fra Statistisk Sentralbyrå tar nå disse resultatene videre i sitt arbeid, forklarer administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén.

Varmt på soverommene i Oslo
Resultatet fra Forskningskampanjen 2012 viser blant annet at soverommene i Oslo, med 20,3 grader, har landets høyeste gjennomsnittstemperatur.

Det bør tas forbehold om hvorvidt resultatene er representative, grunnet varierende antall deltakere fra de forskjellige fylkene.

Verdifulle bidrag fra elever
- Skolebarn kan gi forskningen svært verdifulle bidrag. Det har vi sett gang på gang i Forskningskampanjen, der skolebarn fra hele Norge inviteres til å undersøke noe i sitt hjemmiljø, sier Arvid Hallén.

- Dette er også viktig informasjon for politikere og andre som skal utforme politikk rettet mot energisparing i husholdningene eller annen endring av energibruken, utdyper Hallén.

Se resultatene fra alle skolene som var med: http://www.miljolare.no/aktiviteter/energi/hjemmetemperatur/

 Hele rapporten kan leses her: http://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/_attachment/109805?_ts=13e3afb3dc0

Kontaktperson: Siv Haugan, telefon 94849489  sh@forskningsradet.no