Nytt kunnskapssenter for utdanning

- Kunnskapssenter for utdanning vil få en sentral rolle i norsk utdanningspolitikk, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun i dag åpnet det nye senteret.

- Kunnskapssenteret vil hjelpe oss til å samle, tilrettelegge og utnytte den voksende kunnskapsmengden om utdanning, og vil være en sentral og kritisk bidragsyter til utdanningspolitikk, understreket Halvorsen.

Senteret skal oppsummere nasjonal og internasjonal forskning relevant for alle nivå, fra barnehage, skole, høyere utdanning og voksenopplæring.

- Det skal skape møteplasser for forskere, praktikere og myndigheter og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert utdanningsdebatt, sa Sølvi Lillejord som er direktør for senteret.

Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å etablere et Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning skal:

  • Samle og presentere systematiske kunnskapsoversikter i en åpen og tilgjengelig database.
  • Tilrettelegge kunnskapsbasen for alle som arbeider i barnehage, skole, høyere utdanning og voksenopplæring, i forvaltningen og med utforming av utdanningspolitikk.
  • Sammenstille nasjonal og internasjonal utdanningsforskning og formidle den beste tilgjengelige kunnskap om utdanningsspørsmål.
  • Identifisere forskningsfronten og kunnskapshullene i norsk utdanningsforskning og bidra til økt oppmerksomhet om kvalitet og relevans.
  • Bidra til økt kompetanse og kapasitet på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater – i samarbeid med norske og internasjonale forskere og med Forskningsrådets programsatsinger.

- Kunnskapssenteret vil hjelpe oss til å samle, tilrettelegge og utnytte den voksende kunnskapsmengden