Norge setter agendaen for europeisk forskning

Rett før verdens største forskningsprogram kommer i gang, har Norge fått en unik sjanse til å påvirke europeisk forskning. I ett år har Norge formannskapet i Eureka, den europeiske organisasjonen for forskning i næringslivet. Den åpner dørene til de innerste sirkler i Brussel.

Startskuddet for det norske formannskapet går i Trondheim 4. september der Forskningsrådet arrangerer åpningskonferansen.

 Næringsminister Trond Giske og direktør Clara de la Torre fra Europakommisjonens direktorat for forskning og innovasjon er blant innlederne.

 – Norge overtar formannskapet i Eureka på et strategisk viktig tidspunkt, rett før EUs Horisont 2020-program kommer i gang. Dette gir gode muligheter for Norge til å komme i inngrep med den forskningspolitiske prosessen i Europa, sier leder for det norske formannskapet Kristin Danielsen. Hun er internasjonal direktør i Forskningsrådet.

 Styrker industrisamarbeid
– Erfaringene viser at den nasjonale deltakelsen i Eureka-prosjekter øker i formannskapsperioder, så dette er en god anledning til å styrke samarbeidet mellom norsk og europeisk industri, sier Danielsen.

 Hun vil arbeide for å styrke industriens kår i det europeiske forskningsområdet (ERA).

– Norske bedrifter har gjennom flere år gjort det bra i Eurostars-programmet, som driftes av Eureka, men vi kan med fordel vie mer oppmerksomhet til andre tilbud i organisasjonen, som for eksempel de ulike tematiske cluster-programmene, sier hun.

Matnyttig for næringslivet.
På programmet 4. september står også en grundig presentasjon av hva slags økonomiske støtteordninger som norske bedrifter kan nyte godt av gjennom det europeiske samarbeidet, både i Eureka og i EU. Deltagerne kan høste praktiske erfaringer fra flere norske bedrifter som presenterer seg i foredrag og i utstillingen.

 Kontaktpersoner:

Kristin Danielsen, Internasjonal direktør, Norges forskningsråd                
Telefon: 22 03 72 58 Mobiltelefon: +47 92 02 82 29
Epost: kd@forskningsradet.no

Gunnar Bolstad, Spesialrådgiver, Forskningsrådet
Telefon: +47 22 03 73 29 Mobiltelefon: +47 97 02 51 00
gb@forskningsradet.no

FAKTA OM EUREKA

Eureka er det europeiske nettverket for næringsrettet forskning og utvikling. Det unike med Eureka sammenlignet med andre FoU-programmer er "nedenfra og opp"-prinsippet. Bedriftene sitter i førersetet i prosjektene der bedrifter og forskningsinstitusjoner i minst to land samarbeider. Eureka kompletterer de store forskningsprogrammene i EU, og er mye mer markedsorientert.

Eureka ble etablert i 1985 og har i dag 41 medlemmer fra Irland i vest til Russland i øst, fra Norge i nord til Kypros og Israel i sør.

 Eureka i tall:

· Hvert år får nye 200 prosjekter Eureka-stempelet med samlet budsjett på nærmere 500 millioner euro (ca 4 milliarder kroner).

· 600 prosjekter er i gang med samlet budsjett på rundt 1500 millioner euro (ca 12 milliarder kroner)

· Nærmere 3000 aktører, av disse er

o    1900 bedrifter (1200 av dem er SMB)

o    500 forskningsinstitusjoner

o    420 universiteter

o    100 andre

 eurekanetwork.org

 Eureka-konferansen i Trondheim