Klart for innspill til HelseOmsorg21

Nå er det mulig å komme med innspill til HelseOmsorg 21. – Vi håper flest mulig vil bidra, sier leder for strategigruppen, John-Arne Røttingen. Fristen er 14. oktober.

Målet med HelseOmsorg21 er å utvikle en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgsfeltet, som kan ligge til grunn for regjeringens politikkutforming.

Innspillene skal rettes mot de tematiske arbeidsområdene, og sendes inn via nettet etter en egen mal.

I løpet av høsten skal arbeidsgruppene vurdere alle innspillene. De vil lage en rapport, blant annet basert på innspillene som kommer fra aktører og andre interessenter.

- Vi håper på mange innspill fra mange ulike aktører, sier Røttingen.

Klikk HER for å se hvordan du kan komme med innspill.

Forskningsrådet oppfordrer til at denne invitasjonen spres til alle som kan ha interesse av den.

Frist for innspill er 14. oktober