Jubler for næringsforskningen

Forskningsrådet er svært fornøyd med at regjeringen har styrket næringsrettet forskning innenfor de stramme rammene av et allerede eksisterende budsjettforslag.

⎼Vi tar imot med åpne armer når regjeringen satser mer på kunnskap og forskning i næringslivet, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet. I den blå regjeringens reviderte budsjettforslag styrkes blant annet Skattefunnordningen og Brukerstyrt innovasjonsarena, noe som gir bedriftene muligheter til skatterefusjon for forskning og brede støttemuligheter til forskning i bedrifter.

Teknologi, havbruk og bioressurser får også mer penger. ­⎼ Det er dessuten svært viktig at instituttenes konkurranseevne i EU bedres, understreker Hallén. I tillegg styrkes nærings-ph.-d-ordningen, og det opprettes en ny ordning med offentlig sektor-ph.-d. -Den nye ordningen vil bli viktig i arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Regjeringen har varslet at de også inn for en langtidsplan for forskning. ­ ­

⎼En slik plan vil gi økt forutsigbarhet i finansieringen av forskning, og samtidig vil det gi bedre muligheter for å prioritere politisk viktige satsinger, utdyper direktøren. Dagens budsjettløft og langtidsplanen gir oss store forventninger, konkluderer Hallén.