Forskningsrådets priser for 2013 deles ut i dag

Forskningsrådets priser for fremragende forskning, formidling og innovasjon deles ut i dag

Prisen for fremragende forskning går til professor Bernt-Erik Sæther,  Institutt for matematiske fag ved NTNU og professor Steinar Engen, Institutt for biologi ved NTNU.

Sæther og Engen får prisen for for deres tverrfaglige og internasjonalt fremragende forskningsinnsats innenfor modellering av biologiske prosesser i tid og rom, for den imponerende innsatsen de har lagt ned for å sette Norge tydelig på det internasjonale forskningskartet innenfor populasjons- og bevaringsbiologi, og for etableringen av et internasjonalt høyt anerkjent forskningssenter for bevaringsbiologi ved NTNU. Juryen peker på at Sæther og Engen  gjennom et formidabelt tverrfaglig forskningssamarbeid i møtet mellom matematikk og biologi, bidratt til å frembringe banebrytende kunnskap av stor betydning for økologisk forskning. Prisvinnerne har skapt et internasjonalt fremragende og meget produktivt forskningsmiljø, og forskningsresultatene har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Prisen er på en million kroner

Forskningsrådets innovasjonspris går til Prox Dynamics AS

Prox Dynamics AS har utviklet verdens minste ubemannende luftfartøyer som veier bare 16 gram og kan benyttes til å overvåke og kartlegge områder på inntil én kilometer. Helikopteret er enkelt å betjene og lett å transportere. Nyvinningen er basert på moderne mikroelektronikk, ny sensorteknologi og kreativ aerodynamikk. Ubemannende luftfartøyer brukes i dag i forsvaret og har et stort potensial for sivil anvendelse. De vil blant annet kunne brukes i sivilforsvaret, brannvesen og politi. - Selskapet er en liten heleid norsk bedrift med utgangspunkt i spisskompetanse fra mikroelektronikklyngen i Vestfold, og er et forbilde som andre kan la seg inspirere av, skriver juryen i sin begrunnelse.  Det pekes også på at teknologien har et stort internasjonalt markedspotensial»

Forskningsrådets innovasjonspris er på 500 000 kroner

Forskningsrådets pris for forskningsformidling går til Professor Jorunn Sundgot-Borgen, seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole

Juryen peker på at Sundgot-Borgen er en fremragende forsker og en svært god og aktiv formidler gjennom mange år. Hun er engasjert og uredd, og har i all sin kommunikasjon vært tydelig og klar. Gjennom en årrekke har hun vært, og er fortsatt, en av Norges mest synlige forskere i media. Sundgot-Borgen har klart å kombinere to vanskelige roller, nemlig det å være ledende fagekspert og samtidig en av landets mest siterte forskere. Hun har bidratt til en tydeligere og bedre forskningskommunikasjon på feltene idrett, kvinnehelse og ernæring – områder som er utfordrende og tabubelagte.

Formidlingsprisen er på 250 000 kroner.

Forskningsrådets priser for fremragende forskning, formidling og innovasjon blir delt ut under Forskningens festaften i Oslo konserthus kl 18:00 onsdag d 18. september