Forskningskampanjen 2013: Elever over hele Norge skal forske på vannlopper

I september kan skoleelever på alle trinn delta i det nasjonale forskningsprosjektet dafniejakten. De skal kartlegge dyrelivet i dammer og forskerne ber dem spesielt om å se etter de ørsmå vannloppene kalt dafnier.

Elever fra Pollen skule jakter dafnier i forbindelse med lansering av Forskningskampanjen 2013
Elever fra Pollen skule jakter dafnier i forbindelse med lansering av Forskningskampanjen 2013

- Med Forskningskampanjen vil vi tilby barn og unge å få være med på et helt reelt forskningsprosjekt. Kampanjen gir resultater som blir brukt videre. Uten elevenes innsats ville antakelig ikke denne forskningen blitt gjennomført, i hvert fall ikke i samme omfang, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Sender dyrene til forsker

I år skal elevene oppsøke en dam, fange dyr med håv, undersøke dem og registrere artene de finner på kampanjens nettsted. De skal spesielt lete etter de ørsmå vannloppene kalt dafnier. Tre dafnie-arter kan man forvente å finne i ferskvannsdammer. Utstyrt med en god bestemmelsesnøkkel skal det gå greit å bestemme art. Smådyrene legges på glass som sendes Norsk institutt for naturforskning (NINA). Slik kan elevenes resultater verifiseres av forsker og inkluderes i de offisielle artskartene.

- Vi er interessert i alt dyreliv i ferskvann. Derfor gjør det ingenting om det kommer noen andre arter enn dafnier med i glassene som skolene sender inn – jeg blir bare glad! sier Bjørn Walseng på NINA. Han vil lage en sluttrapport og oppdatere utbredelseskartene for alle arter som sendes inn.

For å få mange nye prikker på kartene håper Forskningsrådet, NINA og Miljølære på bidrag fra hele landet.

Nytteverdi

Prosjektet vil fylle et kunnskapshull – utbredelsen er i dag dårlig kartlagt. Dessuten legger prosjektet grunnlag for å si noe om vannmiljø.

- Å undersøke dyrelivet i vann er en metode vi på NINA bruker i dag for å kartlegge vannkvalitet og miljøforhold. For eksempel kan avrenning fra landbruk bare noen dager på våren få store konsekvenser for dyrelivet gjennom resten av sesongen, forteller Walseng.

Fakta om Forskningskampanjen

  • Arrangeres hvert år i forbindelse med Forskningsdagene i september.
  • Åpner nå for påmelding fra alle klassetrinn, også videregående.
  • Er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Miljølære (Universitetet i Bergen) og en forsker.
  • Årets faglige ekspert er Bjørn Walseng ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Lenker:

www.forskningskampanjen.no

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Forskningskampanjen_2013_Dafniejakten/1253987097211?lang=no

Kontaktperson: Ingvil Bjørnæs, 92 03 48 73, ib@forskningsradet.no