Buskerud har Norges kaldeste morgenstuer

Dette var blant funnene til de over 3000 skoleelevene som deltok i Forskningskampanjen «Ta hjemmetempen» i fjor høst.

Kampanjen arrangeres hvert år av Forskningsrådet og Nettverk for miljølære i forbindelse med Forskningsdagene.

Tema for Forskningskampanjen varierer fra år til år, og i 2012 handlet den om ulike aspekter ved innetemperaturen og hva som påvirker den. 3195 elever fra 188 skoler deltok.

Forskere bruker resultatene
I tillegg til å måle og registrere innetemperatur og fakta om boligen, skulle elevene også intervjue familiemedlemmene for å kartlegge hva og hvem som avgjør hvilket energiforbruk vi har hjemme.

- Forskere har hatt lite kunnskap om innetemperatur og om hvordan strømforbruket i husholdningene henger sammen med innetemperaturen i ulike rom. Funnene i denne kampanjen er derfor av stor interesse, og forskere fra Statistisk Sentralbyrå tar nå disse resultatene videre i sitt arbeid, forklarer administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén.

Kalde stuer i Buskerud
Resultatet fra Forskningskampanjen 2012 viser blant annet gjennomsnittstemperaturen i stuene til Buskeruds barnefamilier er 20,5 grader om morgenen. Dette er landets kaldeste.

Det bør tas forbehold om hvorvidt resultatene er representative, grunnet varierende antall deltakere fra de forskjellige fylkene.

Verdifulle bidrag fra elever
- Skolebarn kan gi forskningen svært verdifulle bidrag. Det har vi sett gang på gang i Forskningskampanjen, der skolebarn fra hele Norge inviteres til å undersøke noe i sitt hjemmiljø, sier Arvid Hallén.

- Dette er også viktig informasjon for politikere og andre som skal utforme politikk rettet mot energisparing i husholdningene eller annen endring av energibruken, utdyper Hallén.

Se resultatene fra alle skolene som var med: http://www.miljolare.no/aktiviteter/energi/hjemmetemperatur/

 Hele rapporten kan leses her: http://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/_attachment/109805?_ts=13e3afb3dc0

Kontaktperson i Norges Forskningsråd, Siv Haugan: sh@forskningsradet.no Tlf: 94849489