118 millioner til miljøvennlig energi

Forskningsrådet bevilger 118 millioner kroner til 21 innovasjonsprosjekter innen energiforskning i næringslivet. Prosjektene spenner vidt, fra undervanns strømkabler og vannkraft til solcellesilisium og energilagre.

Fornybar energi henter ut kraften i naturen. Forskningsrådet bevilger nå 118 millioner kroner til 21 innovasjonsprosjekter innen energiforskning i næringslivet.
Fornybar energi henter ut kraften i naturen. Forskningsrådet bevilger nå 118 millioner kroner til 21 innovasjonsprosjekter innen energiforskning i næringslivet.

Norske leverandørbedrifter til energibransjen ligger stadig i front i videreutvikling av sine produkter. ENERGIX gir støtte til videreutvikling av undervannskabler, mer miljøvennlige strømbrytere, silisiumproduksjon og overvåking av vindturbiner.

- Det pågår en omlegging av energisystemet i hele Europa, og det er flott å se at store norske bedrifter er med på forskning og utvikling av teknologier og løsninger for dette. Vi ser at bedriftene som har en kultur for langsiktig forskning og utvikling, hele tiden ligger i verdensfronten i innovasjon, og leverer søknader av høykvalitet. Det håper vi flere bedrifter kan lære av, sier programkoordinator Ane Torvanger Brunvoll i ENERGIX.

Forskningsrådets ENERGIX-program fikk 54 søknader til årets utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet. Programstyret vedtok 12. desember å gi støtte til 21 av søknadene.

Mer strøm i nettet og mer miljøvennlig utstyr

ABB i Skien har fått støtte til utvikling av mer miljøvennlig brytere for høyspent der klimagassen SF6 erstattes med luft. SF6 er over 20 000 ganger kraftigere som klimagass enn CO2. Nexans i Halden har fått støtte til å forbedre sine undersjøiske kabler til å tåle høyere spenning og mindre vedlikehold. Begge disse prosjektene vil sikre økt verdiskaping for de to bedriftene.

Mer vannkraft

Bransjeorganisasjonen Energi Norge har samlet grupper av energiselskaper i flere søknader til ENERGIX utlysningen. Fire av prosjektene får nå innvilget støtte fra ENERGIX, blant annet for å få mer ut av vannkraften og for å få bedre kunnskap om flomhendelser.

-Næringslivet har kommet med mange gode søknader på områder som er viktige for å utvikle norsk industri, sier Brunvoll.

Energilagring og energisystemer

Lagring av energi er et viktig tema og ENERGIX innvilger støtte til to prosjekter, ett for å lagre varme og ett for å lagre hydrogen.

Et annet spennende tema er energisystemer, der bransjeselskapet Rasjonell nettvirksomhet AS har fått støtte til to prosjekter. Det ene skal se på hvordan jordkabler kan belastes med mer strøm, det andre skal se på alternative løsninger for å integrere distribuert produksjon i nettet.

Prosjektene som har fått støtte fra ENERGIX

Prosjektnummer

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

235284

Current interruption in air-filled medium voltage load break switches

ABB AS 

235328 

Dynatec lav-energi produksjonsreaktor for silisium 

DYNATEC ENGINEERING AS 

235341 

Smart tariffering av kraft og nettleie i fremtidens aktive distribusjonsnett 

ENERGI NORGE AS 

235429

High productivity Czochralski silicon ingot casting 

NORWEGIAN CRYSTALS AS 

235442 

Cleanliness in HVAC and HVDC subsea cables 

NEXANS NORWAY AS 

235452 

DGnett - Alternative løsninger for integrasjon av distribuert produksjon 

RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET AS 

235471 

A new analytic approach for the green certificate market 

OPTIMEERING AS 

235493 

Large Scale Thermal Energy Storage 

NEST AS 

235506 

Thermoelectric Material Solutions for High Temperature Thermoelectric Generators 

TEGMA AS 

235699 

Stochastic Weather Generator for Renewable Energy 

ENERGI NORGE AS 

235710 

Robust rammeverk til estimat av flomhendelser i Norge 

ENERGI NORGE AS 

235730 

Utvikling av verktøy for optimal plastring av fyllingsdammer 

ENERGI NORGE AS

235751 

Nanostructured magnesium for hydrogen and energy storage applications (NORMAG) 

SILMAG INTERNATIONAL AS 

235752

Trådløse sensorer for tilstandsovervåkning av vindturbinblader

KONGSBERG MARITIME AS 

235754 

Kongsberg on-line Wake model 

KONGSBERG MARITIME AS 

235755 

Cranefree fundament for offshore vind: Geotekniske og marintekniske utfordringer ved fundamentering uten gysing 

SEATOWER AS 

235757 

Almost zero emission wood stoves 

DOVRE AS 

235760 

Development of membrane, module, technology and mathematic models for PRO. 

STATKRAFT AS 

235762 

Miljøvennlig energiløsning for Svalbard - utnyttelse av geotermisk energi 

STORE NORSKE SPITSBERGEN GRUBEKOMPANI AS 

235790

Energieffektiv oppvarming og kjøling ved bruk av eksisterende bygninger som energihøstere 

GETHER AS 

235800 

Økning av belastningsevnen til jordkabler 

RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET AS