To milliarder til nye sentre for fremragende forskning

Forskningsrådet utpeker i dag tretten forskningsmiljøer som får status som Sentre for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Sentrene vil få mer enn to milliarder kroner over ti år for å skape forskning i verdensklasse.

- Forskere som skal hevde seg i verdenstoppen trenger fleksibel, langsiktig finansiering som gir rom for å satse dristig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som er glad for at SFF-ordningen videreføres og gratulerer de tretten nye sentrene.

Det blir fire sentre i Oslo, tre i Bergen, fire i Trondheim, ett i Ås og ett i Tromsø.

De nye sentrene for fremragende forskning vil få over 200 millioner kroner hvert år i maksimalt to femårsperioder, etter en midtveisevaluering omtrent tre år etter oppstart. Sentrene har stor faglig bredde og favner et vidt spenn av problemstillinger. Tre ledes av kvinner.

Trangt nåløye
Forskningsrådet er imponert over nivået på SFF-søknadene. Konkurransen har vært knivskarp. Hele 139 forskningsmiljøer søkte om å bli et senter for fremragende forskning. Av disse ble 29 vurdert som så gode at de gikk videre til den siste, avgjørende runden. Bare tretten slapp gjennom nåløyet, etter en grundig og tidkrevende søknadsprosess.

Vitenskapelig kvalitet både på den planlagte forskningen og senterets nøkkelpersonell har vært hovedkriteriet for tildeling. I tillegg har Forskningsrådet lagt vekt på forhold som merverdi ved å organisere forskningen i et senter, internasjonalt og nasjonalt samarbeid, kjønnsbalanse, etikk og miljøkonsekvenser.  

Nye forskningseventyr
SFF-ordningen er et av Forskningsrådets fremste virkemidler for å få frem forskning av høy kvalitet. Ti år med SFF-satsing har endret det norske forskningslandskapet og gitt en betydelig kvalitetsheving.

- All erfaring tilsier at disse 13 nye sentrene vil levere forskning som vil sette varige spor i årene som kommer. Dette er allerede solide miljøer, som med denne langsiktige bevilgningen vil ha alle muligheter for å markere seg i den internasjonale forskningsfronten, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén. Han gleder seg til å følge med på den neste generasjonen av sentre for fremragende forskning.       

Dette er de nye sentrene for fremragende forskning:

Birkeland Center for Space Science, Universitetet i Bergen
Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health, Universitetet i Bergen
Centre for Cancer Biomarkers, Universitetet i Bergen
The Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order, Universitetet i Oslo
Centre for Earth Evolution and Dynamics, Universitetet i Oslo
Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, Universitetet i Oslo
Norwegian Centre for Mental Disorders Research, Universitetet i Oslo
Centre for Neural Computation, NTNU
Centre of Molecular Inflammation Research, NTNU
Centre for Dynamics of Biological Diversity, NTNU
Centre for Autonomous Marine Operations and Systems, NTNU
Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate, Universitetet i Tromsø
Centre for Environmental Radioactivity, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)Dette er Sentre for fremragende forskning (SFF):

SFF-ordningen er et av Forskningsrådets fremste virkemidler for å få frem forskning av høy kvalitet. Et forskningsmiljø som får status som SFF kan se frem til ti år med ekstra gode økonomiske betingelser. Den langsiktige og gode finansieringen gir sentrene mulighet til å organisere seg slik at de kan drive konsentrert forskning på høyt internasjonalt nivå og utvikle nye samarbeidsforhold for å nå internasjonal tet. Styrket forskerrekruttering er et viktig delmål.

Ordningen ble opprettet i 2003 med tretten sentre. I 2007 ble åtte nye sentre opprettet. Samlet årlig budsjett for disse 21 sentrene har vært 235 millioner kroner. Bevilgningen til de første SFFene avvikles rundt årsskiftet, samtidig som tretten nye sentre nå blir etablert. Samlet årlig budsjett for de nye sentrene er 207 millioner kroner.