Til red: Hva bruker forskerne tiden sin på? Ny rapport om forskeres tidsbruk legges fram tirsdag d 24.1 kl 11

Har forskerne mindre tid til forskning nå enn for ti år siden? Jobber forskerne stadig mer? Har menn og kvinner samme muligheter for å få en forskerkarriere?

Invitasjon til pressekonferanse i Forskningsrådet tirsdag 24.1 kl 11.00

Forskningsminister Tora Aasland tar i mot en ny rapport om tidsbruk blant vitenskapelig ansatte i Universitets- og høgskolesektoren. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har laget rapporten for Forskningsrådet etter bestilling av Kunnskapsdepartementet.

Forskningsleder Cathrine Egeland i AFI presenterer hovedfunnene i rapporten. Deretter kommenterer forskningsminister Tora Aasland og Forskningsrådets direktør Arvid Hallén funnene.

  • Tid:     Tirsdag 24.1 kl 11.00-11:45
  • Sted:   Forskningsrådet, Stensberggt. 26, Oslo

Kontaktperson: Christian Lund, Forskningsrådet