Rekordstor tildeling av midler: Næringslivet vil forske mer

Norsk næringsliv tror på nytten av forskning og antall søknader øker. Forskningsrådet deler nå ut 500 millioner kroner til næringslivet. Den største bevilgningsrunden til innovasjonsprosjekter i næringslivet noensinne.

Summen fordeles på 59 prosjekter i Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Disse pengene utgjør 35 prosent av den totale prosjektkostnaden i hvert enkelt prosjekt. Det vil si at Forskningsrådets støtte kommer til å utløse forskning i næringslivet for drøyt 1,4 milliarder kroner.

– Næringslivet bruker den største delen av vår støtte til samarbeid med forskningsmiljøene. En viktig oppgave for Forskningsrådet er å bygge broer mellom forskningsmiljøer og næringsliv og sikre utvikling av ny kunnskap og kompetanse i begge leire, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

– Det er positivt dersom det nå viser seg at norske bedrifter har en økende interesse for å investere i forskning, slik denne søknadsrunden kan være en indikasjon på. De siste årene har næringslivets forskningsinvesteringer ligget på et forholdsvis stabilt nivå. Samtidig er ikke bedriftenes behov for innovasjon og omstilling blitt noe mindre, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Høyere kvalitet på søknadene
– Vi har fått inn 34 prosent flere prosjektsøknader i år enn ved søknadsfristen i fjor. Hele 187 søknader ble behandlet i denne søknadsrunden. Søknadene har bedre kvalitet enn tidligere år. Konsekvensen av dette er at vi ikke kan gi alle prosjekter som kvalifiserer til støtte, finansiering. Dette er beklagelig, sier Fahlvik.

Kvaliteten på prosjektene er vurdert ut fra verdiskapingspotensial, bedrifts- og samfunnsmessig nytte og forskningsmessig risiko.  

Se vedlagte lenke over hvilke bedrifter som har mottatt støtte.

Kontaktpersoner
Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik, 400 63 500
Spesialrådgiver Susanne Ringdal, 916 24 892