Priv til red: Presseinvitasjon til Forskningsrådets energiforskningskonferanse

Norsk energiforskning hevder seg god på den europeiske arenaen, men har ikke råd til å være seg selv nok. Skal Norge kunne bidra til å nå togradersmålet gjennom å kutte de globale CO2 –utslippene, må vi delta på den europeiske og internasjonale arenaen. På konferansen blir det orientert om EU-kommisjonens prioriteringer for energiforskningen. Velkommen til Forskningtsrådets energiforskningskonferanse.

Forskningsrådet inviterer til å
se norsk energiforskning med EU-briller

Tid: 24.5.2012, kl. 09-16:00
Sted: Hotell Q33, Østre Aker vei 33, Oslo

Norsk energiforskning hevder seg god på den europeiske arenaen, men har ikke råd til å være seg selv nok. Skal Norge kunne bidra til å nå togradersmålet gjennom å kutte de globale CO2 –utslippene, må vi delta på den europeiske og internasjonale arenaen.

Velkommen til å høre mer om sammenhengen mellom Forskningsrådets og EU-kommisjonens prioriteringer for energiforskningen den 24.5.


Har du allerede satt av dagen til Bellona, sier du? Vel, den begynner ikke før 1630, så du kan få med deg begge. Kommer du til på Forskningsrådets Energiforskningskonferanse, stiller du bedre forberedt til Bellonas årskonferanse.

For mer informasjon, ta kontakt med Forskningsrådets kommunikasjonsrådgiver Mari Solerød på mobil: 952 13 880 eller e-post: mso@forskningsradet.no