Oljeindustrien tar miljø på alvor

Ved å bruke blåskjell som føler, kan oljeselskapene raskt fange opp oljesøl i havet. Selskapet som utviklet metoden fikk innovasjonsprisen for SMB-er på oljemessen i Stavanger.

Biota Guard har utviklet et miljøovervåkingssystem som i sanntid følger med på miljøet i havet ved hjelp av biologiske, kjemiske og fysiske følere. Slike systemer vil gjøre det mulig å reagere raskt på oljesøl. Selskapets forskning er støttet av Forskningsrådets store program PETROMAKS.

Blant de fem kandidatene til ONS innovasjonspris for SMB-er har tre selskaper prosjekter støttet av Forskningsrådet.

– Kandidatene til ONS Innovation Prize viser hvor kreative norske selskaper er  når de skaper nye løsninger for en mer effektiv olje- og gassproduksjon. Forskningsrådet støtter industriens utvikling av innovativ teknologi, direkte og via forskningsmiljøene, sier Fridtjof Unander, direktør for Forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø.

Innovasjonsprisen for store selskaper gikk til Statoil og Aker Solutions for prosjektet som ledet til undervannssystemet for gasskompresjon på Åsgard-feltet, en løsning som både ga økonomiske og miljømessige gevinster.

Gjør seg synlig i Stavanger

For første gang deltar Forskningsrådet om utstiller både i Innovation Park på oljemessen i Stavanger, og på Fornybartorget som også er en del av ONS.

– Det er ikke tilfeldig. Forskningsrådets strategi er å støtte forskning og utvikling, både på petroleumsfeltet og på fornybar energi. Skal Norge nå klimamålene om å kutte utslippene med 30 prosent innen 2020, trenger vi omfattende forskning på begge energiområdene, sier Unander.

Kontaktperson i Norges forskningsråd :

Mari Solerød Telefon: 22 03 72 60 Mobiltelefon: 95 21 38 80 E-post: mso@forskningsradet.no