Mer forskning om Russland

Norske forskere skal finne ut mer om utviklingen i vårt største naboland Russland. Utenriksdepartementet styrker Forskningsrådets program «Russland og internasjonale relasjoner i nordområdene» (NORRUSS) med hundre millioner kroner de nærmeste fire årene.

- Hittil har forskningen vært mest konsentrert om russiske interesser i Nordområdene. Vi har nå også mulighet til å få økt kunnskap om den politiske, økonomiske og sosiale utviklingen i dagens Russland.

Det sier programstyreleder Nils Morten Udgaard i NORRUSS. Han peker på utviklingen i det økonomiske systemet i Russland, utviklingen av et rettssystem og utviklingen av demokrati og styresett som sentrale forskningstema.

En hovedprioritering for Forskningsrådet er fortsatt å utvikle langsiktig og strategisk kompetanse på nordområdespørsmål i Norge. Det nye nå er at oppmerksomheten ikke bare rettes mot russiske interesser, men også hvilke interesser Kina, Japan, Sør-Korea og India har i nordområdene. Forskningen vil omfatte klima- og polarforskning, og interesser knyttet til nye seilingsruter i Arktis, sikkerhets- og energipolitikk.

- Den forskningen vi skal finansiere er ikke direkte politisk sensitiv. Vi holder oss helt borte fra rene militære spørsmål. Vi er dessuten opptatt av å stimulere til samarbeid mellom norske og russiske institusjoner, og alle resultatene gjøres åpent tilgjengelige. Faktisk tror jeg at noen av de resultatene vi får i NORRUSS-programmet også vil være svært interessante for russerne selv, sier Nils Morten Udgaard.

LANSERING:

Mandag 5. mars, kl. 14.30.  Forskningsrådet,  Stensberggt.26, Oslo

KONTAKTPERSONER:

Statssekretær Torgeir Larsen, Utenriksdepartementet  TLF: 23 95 00 32

Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Forskningsrådet  TLF: 93 21 98 89

Programstyreleder Nils Morten Udgaard  TLF: 90 18 04 89