Må sprenge flere grenser

For å holde følge med internasjonal utvikling må Forskningsrådet sørge for at norsk forskning blir enda bedre og mer grensesprengende. Det er en av konklusjonene i evalueringen av Norges forskningsråd. Nå er evalueringen overrakt til Kunnskapsdepartementet.

- Vi er glade for at evalueringen slår fast at forskningen vi finansierer skaper nytte og resultater for samfunnet, og at den beskriver en positiv utvikling i Forskningsrådet. Samtidig peker den på flere utfordringer vi må arbeide videre med, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Kvalitetsutfordring

Selv om nivået på norsk forskning er godt, er det fortsatt betydelige kvalitetsutfordringer, går det fram av evalueringen. Den anbefaler at Forskningsrådet må legge bedre til rette for tverrfaglig og banebrytende forskning. - Jeg tolker dette som at vi må være mer aktive i å identifisere nye kunnskapsbehov og være dristigere når vi velger ut hvem som får penger til forskning, utdyper Hallén.

Strategiske penger

Siden forrige evaluering i 2002 har Forskningsrådet opprettet sentre for fremragende forskning og innovasjon og sentre for miljøvennlig energi, bygget opp forskningsinfrastruktur og utviklet store forskningsprogrammer som følger opp nasjonale hovedprioriteringer. Dette har bidratt til kvalitet, arbeidsdeling og samarbeid, langsiktighet og næringsutvikling, fastslår evalueringen.
- Mye av dette har vært mulig takket være Forskningsfondet. Når fondet nå er omgjort til en ordinær post på statsbudsjettet er det viktig at vi fortsatt sikres muligheter for å ta initiativ som spenner over flere samfunnsområder, noe også evalueringen fremhever, sier Hallén.

 Må drive fram endring

Særlig viktig synes han det er at Forskningsrådet utfordres til å være en enda sterkere pådriver for endring. -Technopolis som står bak evalueringen mener at vår fremtidige suksess avhenger av at vi klarer å fremme nytenking, bidra til strukturelle endringer i forskningssystemet og videreutvikle forskning på tvers av vante skillelinjer.
Direktøren er spent på den videre prosess som Kunnskapsdepartementet nå legger, og forsikrer at Forskningsrådet er sterkt motivert til å arbeide videre for å utvikle norsk forskning, slik at vi kan møte samfunnets kunnskapsbehov også i framtiden.

De viktigste anbefalingene er at Forskningsrådet må:

  • styrke kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken
  • styrke tematisk uavhengig tverrfaglig forskning og høyrisikoforskning
  • utvikle virkemidler som treffer behovene til bransjer og næringsklynger
  • utvikle instituttpolitikken videre, blant annet ved hjelp av jevnlige evalueringer
  • løfte styringsdialogen med departementene til et mer overordnet nivå
  • drive mer målrettet internasjonaliseringsarbeid

Dette fordrer:

  • en god erstatning for Forskningsfondet som sikrer strategiske ressurser og handlingsrom
  • en bedre koordinert og helhetlig forskningspolitikk