Klimaforskere fra Trøndelag lyttes til internasjonalt

Norsk klimaforskning er best i verden på flere områder, og siteres oftere enn annen norsk forskning viser internasjonal evaluering. Trønderforskere er sentrale i den samfunnsvitenskapelige klimaforskningen. Evalueringen sier at den samfunnsvitenskapelige klimaforskningen har høy kvalitet og stor, internasjonal innflytelse.

Norske klimaforskere publiserer mest i verden per innbygger, viser en ny stor evaluering. Publisering betyr offentliggjøring av forskningsresultater. I Norge øker antallet forskningsartikler om klima mer enn antallet på andre forskningsområder. Norge deltar også med mange forskere i forfattergruppen til FNs klimapanel (IPCC), dobbelt så mange som Sverige.

– Evalueringen gir oss mange gode grunner til å være stolte av norsk klimaforskning, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.

Siteringsraten, som er hvor ofte forskningsfunn refereres og siteres av andre, er langt over det internasjonale gjennomsnittet for norske klimaartikler. Norsk klimaforskning har et godt omdømme internasjonalt, og betydningen av norsk klimaforskning er stor.

Forskningsrådet planlegger nå en ny klimasatsing. Det nåværende forskningsprogrammet NORKLIMA avsluttes i 2013.

Evalueringen anbefaler at Norge utvikler områdene der kvaliteten allerede er god. Samtidig er det nødvendig at nye fagfelt innenfor samfunnsvitenskap og humaniora tar større del i klimaforskningen. Men med dagens finansieringsnivå vil det ikke være mulig å opprettholde dagens kvalitet og samtidig få til den nødvendige bredden som også den nye klimameldingen legger opp til, mener Arvid Hallén. Han øyner likevel håp, i og med at klimameldingen som ble lagt fram i vår, lover fortsatt opptrapping på feltet.

– Nå har vi fått en evaluering som sier at vi har fremragende forskere på flere områder. Det betyr at vi står i posisjon til å løse viktige samfunnsutfordringer og gi et betydelig bidrag til den globale dugnaden, understreker Hallén.

Mer informasjon:
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Imponerende_norsk_klimaforskning/1253978120564

Kontaktpersoner:
Avdelingesdirektør Camilla Schreiner, tlf.: 22 03 72 13/ 970 31 083
Kommunikasjonsrådgiver Mette Mila, tlf. 22 03 73 71/ 959 20 260