Forskningsrådet fremhever Bergensprosjekt

Forskningsrådet har laget en ny policy for innovasjon i offentlig sektor. Her blir Høgskolen i Bergens satsing på velferdsteknologi fremhevet som et godt eksempel på hvordan forskning bidrar til nytenkning i offentlig sektor.


- Resultater fra forskningen bør i større grad tas i bruk. Eksempelet fra Bergen viser verdien av dette, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Smartere tjenester i Lindås
Høgskolen i Bergen ligger langt framme når det gjelder å prøve ut ny teknologi som støtte for hjemmebaserte tjenester. Nå skal de plassere ut sensorer hos 250 brukere i Lindås kommune.

Høsten 2011 startet vi en videreutdanning i omsorgsteknologi for helsepersonell og åpnet et «laboratorium» for omsorgsteknologi, forteller prosjektleder Mari Synnøve Berge.

- Laben har vakt stor interesse. Her kan studenter og andre oppleve hvordan teknologien ser ut og virker. Slik sprer vi også ideer om mulighetene for tilpasning til den enkelte bruker. Prosjektet skal også studere hvilke konsekvenser omsorgsteknologi har for organisering av tjenestene.

Teknologien tilbys som en grunnpakke som består av: sentralenhet, trygghetsalarm, bevegelsessensor, trykksnor for styring av nattlys, røykvarsler og ringesnor.

- Hjemmetjenestene står overfor nye muligheter og store utfordringer. Vi vil få flere eldre i årene fremover, samtidig som mange foretrekker å bo hjemme. Tjenestene må tilpasse seg disse endringene. Heldigvis har vi både teknologiske og medisinske muligheter vi ikke hadde for få år siden, understreker Berge.

Stort behov
Arvid Hallén i Forskningsrådet understreker at det allerede foregår en del innovasjon i offentlig sektor, men at det fortsatt er mange områder hvor det er behov for mer forskning for å styrke og utvikle innovasjonsarbeidet.

- Det pågår mye endrings- og forbedringsarbeid i det offentlige, uten at dette kan kalles innovasjon. Arbeidet har ofte viktige innovasjonselementer, men definisjonen av innovasjon forutsetter at det som utvikles både er nytt, nyttig og at det kan nyttiggjøres.  Gjerne også andre steder enn der det blir utviklet, forklarer Hallén. 

Svake koblinger mellom forskning og innovasjon
På mange områder i offentlig sektor er koblingene mellom forskning og innovasjon svake. Hallén sier at forskning kan bidra til å fange opp og kvalitetssikre ekstern kunnskap og ideer.

- Forskning kan også bidra til å dokumentere effekter og risiko, spre kunnskap og utnytte internasjonale nettverk. Forskningsrådet kan bidra til å fremme innovasjon der forskning og forskningsinstitusjonene spiller en avgjørende rolle, påpeker Hallén.

Forskningsrådet vil:

  • Stimulere til mer forskningsmidler til innovasjonsrettet forskning i og for offentlig sektor, i samspill med relevante aktører. 
  • Bidra til aktiv formidling og spredning av forskningsresultater som kan fremme innovasjon og verdiskapning i offentlig sektor.
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for innovasjon i offentlig sektor gjennom mer innovasjonsforskning for politikkutforming og utvikling av innovasjonsinsentiver i offentlig sektor