CERN med nye Higgs-resultater 4. juli

Hvert halvår offentliggjør CERN status for sin forskning. Det er stor spenning blant fysikere verden over. Vil CERN kunngjøre at Higgs partikkel er funnet?

Siden verdens kraftigste partikkelakselerator LHC ble tatt i bruk har CERN samlet data fra milliarder av partikkelkollisjoner. Gjennom analysen av disse håper de å finne Higgs partikkel. Denne partikkelen inngår i den teoretiske modellen som fysikere bruker for å beskrive materien som vi består av og som omgir oss: den såkalte standardmodellen. Hvis CERN finner Higgs partikkel, vil dette bekrefte teorien. Hvis den ikke finnes, står en 50 år gammel teori for fall, og ny teori må utvikles.

Ved forrige statusoppdatering i november 2011 sa CERN at det var funnet signaler som kunne stamme fra Higgs partikkel, men sikre var de ikke. Hittil i år er det samlet data fra flere partikkelkollisjoner enn i hele 2011, så grunnlaget for å trekke konklusjoner er langt større.

Fakta: Norsk aktivitet på CERN
Norge er et av 20 medlemsland og har vært med siden laboratoriet ble etablert i 1954. Medlemskapet forvaltes av Forskningsrådet.
Omtrent 100 norske forskere og studenter, primært fra UiO og UiB, deltar i eksperimentene på CERN, sammen med 6500 andre forskere fra universiteter og forskningsinstitutter over hele verden.
CERN har  ca. 2450 ansatte, hvorav 13 er norske.

Seminaret kan følges på webcast 4. juli fra kl 9: webcast.cern.ch https://webcast.web.cern.ch
Pressekonferanse kan følges på samme adresse fra kl 11.
Mer informasjon:
www.cern.ch

Kontaktpersoner i det norske CERN-miljøet:

Befinner seg 4. juli i:

Navn, tittel

e-post

mobil

CERN (Genève)

Alex Read,
Professor, Higgs-jeger*

a.l.read@fys.uio.no ,

975 44 475

Oslo

Lillian Smestad

Stipendiat, Higgs-jeger*

lillian.smestad@fys.uio.no

926 68 146

Bergen

Bjarne Stugu

Professor og CERN-forsker

bjarne.stugu@ift.uib.no

951 81 598

Melbourne** 

Are Raklev
Førsteamanuensis, Higgs-jeger*

ahye@fys.uio.no

+47 414 52 597

Farid Ould-Saada
Professor, prosjektleder for norsk ATLAS-deltakelse

farid.ould-saada@fys.uio.no

+47 948 61 474

* Higgs-jegernes egen blogg: http://www.forskning.no/blog/higgsjegerne
** mange norske fysikere befinner seg i Melbourne 4.-11. juli, på verdenskongressen ICHEP.