CERN har funnet ny partikkel

I dag bekreftet CERN at begge de to eksperimentene som jakter på Higgs boson, har observert en ny partikkel. 100 norske forskere og studenter deltar i forskningssamarbeidet på CERN.

Den norske innsatsen er konsentrert rundt to av eksperimentene på CERN: ATLAS og ALICE. Det er ATLAS som står i sentrum i dag, sammen med et tredje eksperiment.

Talspersoner for begge de aktuelle eksperimentene kunngjorde at de har funnet en partikkel i masseområdet rundt 126 gigaelektronvolt (GeV). Det betyr at muligheten for at signalet skyldes en tilfeldighet er forsvinnende liten: én til én million.

- Dette er en spennende dag og en viktig milepæl for mange norske forskere, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. - Norge har vært medlem siden CERN ble etablert i 1954, og mange nordmenn har hatt sentrale posisjoner knyttet til denne felleseuropeiske infrastrukturen gjennom disse årene. Per i dag er det rundt 100 norske forskere og studenter blant de i alt 6500 forskerne som gjennomfører sin forskningsaktivitet på CERN.

Milepæl

- Vi har nådd en milepæl i vår forståelse av naturen, sier CERNs generaldirektør Rolf Heuer. - Observasjonen av en partikkel som er konsistent med Higgs-bosonet åpner opp veien for mer detaljerte studier som krever mer statistikk. Slik kan vi fastslå denne nye partikkelens egenskaper og sannsynligvis kaste lys over andre mysterier i universet.

Resultatene som ble lagt fram i dag er foreløpige. De er basert på data samlet inn i 2011 og 2012, der 2012-dataene fremdeles ikke er ferdig analysert. Publikasjon av dataene som ble lagt frem i dag, kan ventes rundt slutten av juli.

Hva nå?

CERN tenker allerede fremover. Partikkelfysikerne har nye spørsmål å fordype seg i. Neste skritt vil nå være å bestemme egenskapene til denne partikkelen nøyaktig og hva den betyr for vår forståelse av universet. Stemmer dens egenskaper med Higgs-bosonet slik det ble forutsagt i 1964, den siste manglende ingrediensen i partikkelfysikkens standardmodell? Eller er den enda mer eksotisk? Standardmodellen beskriver de fundamentale partiklene som vi og alle synlige ting i universet er bygget opp av, og kreftene som virker mellom dem. Den materien vi kan se synes likevel bare å utgjøre omtrent 4 prosent av den totale mengden materie i universet. En mer eksotisk versjon av Higgs-partikkelen kunne bygge bro til å forstå de resterende 96 prosentene, som fortsatt er ukjent.

Fakta: Norsk aktivitet på CERN
Norge er et av 20 medlemsland og har vært med siden laboratoriet ble etablert i 1954. Medlemskapet forvaltes av Forskningsrådet.
Omtrent 100 norske forskere og studenter, primært fra UiO og UiB, deltar i eksperimentene på CERN, sammen med 6500 andre forskere fra universiteter og forskningsinstitutter over hele verden.
CERN har  ca. 2450 ansatte, hvorav 13 er norske.

Mer informasjon: www.cern.ch

Kontaktpersoner i det norske CERN-miljøet:

Befinner seg 4. juli i:

Navn, tittel

e-post

mobil

CERN (Genève)

Alex Read,
Professor, Higgs-jeger*

a.l.read@fys.uio.no ,

975 44 475

Oslo

Lillian Smestad

Stipendiat, Higgs-jeger*

lillian.smestad@fys.uio.no

926 68 146

Bergen

Bjarne Stugu

Professor og CERN-forsker

bjarne.stugu@ift.uib.no

951 81 598

Melbourne** 

Are Raklev
Førsteamanuensis, Higgs-jeger*

ahye@fys.uio.no

+47 414 52 597

Farid Ould-Saada
Professor, prosjektleder for norsk ATLAS-deltakelse

farid.ould-saada@fys.uio.no

+47 948 61 474

* Higgs-jegernes har egen blogg: http://www.forskning.no/blog/higgsjegerne
** mange norske fysikere befinner seg i Melbourne 4.-11. juli, på verdenskongressen ICHEP.