Bedre tilbud til unge talenter

Forskningsrådet utpeker i dag ti nye nasjonale forskerskoler, som til sammen får 218 millioner kroner for å skape bedre doktorgradsutdanning.

De nasjonale forskerskolene er nettverk for utdanning av doktorgradsstudenter. Pengene får de over en periode på åtte år.

- Forskningsrådet vil satse mer på de unge talentene i akademia. Med de nasjonale forskerskolene vil vi bidra til å styrke kvaliteten i forskerutdanningen. Dette har betydning både for den enkelte kandidat og for utdanningsinstitusjonen som helhet, påpeker divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. Ordningen ble startet i 2008 med fem forskerskoler.

Fag som tjener på samarbeid

- Hensikten med de nasjonale forskerskolene er å styrke forskerutdanningen innenfor fagområder som vil stå sterkere nettopp ved samarbeid mellom institusjonene, sier Hanneborg.

- Forskerskolene skal derfor være basert på nettverk av fagmiljøer. Hver for seg er mange av disse miljøene såpass små at det blir for ressurskrevende å tilby en fullverdig doktorgradsutdanning. Både samfunnsøkonomien og kvaliteten på utdanningen vil tjene på dette samarbeidet.

Flere institusjonstyper med

Alle de nye forskerskolene består altså av mange partnere, mellom fire og ti universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter samarbeider i hvert nettverk. Disse vil arrangere felles kurs og samlinger, supplere hverandres veiledningskapasitet og benytte hverandres laboratoriefasiliteter i fag der dette er relevant.

En doktorgradsgivende institusjon, dvs et universitet eller en høgskole, står som prosjektansvarlig for samtlige forskerskoler, men blant partnerne finnes også flere forskningsinstitutter. De nasjonale forskerskolene bidrar dermed også til å gi instituttene en tydeligere rolle i doktorgradsutdanningen.

Forskningsrådet har vilkårene for de unge talentene høyt på agendaen og foreslår også en budsjettvekst for å kunne støtte fremragende forskertalenter på et tidlig stadium i karrieren. Ofte er det vanskelig for unge forskere å nå opp i konkurransen med erfarne forskere om penger til forskerprosjekter.

Dette er de ti nye nasjonale forskerskolene: 

Ansvarlig institusjon

Navn

Partnere I nettverket

UiO

The Norwegian Research School in General Practice

 

UiB, UiT, NTNU, UNI research AS

UiO

Research School for the Ph-D students at the five Pharmaceutical education institutions in Norway

UiB, UiT, HiNT, HiOA

NTNU

Norwegian PhD Network on Nanotech-nology for Micro-systems - Phase 2

 

UiO, UiB, HiV, SINTEF

UiO

The Norwegian PhD School of Heart Research

 

UiO, NTNU, UiB, UiT

UiO

Research School in Peace and Conflict

 

NTNU, PRIO

NTNU

Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

 

UiB, UiT, UiA, UiO, NHH

HiHedmark

International Research School in Applied Ecology

 

NINA, UMB, HiT, Bioforsk, Karlstad univ., SLU, Aarhus univ., Åbo akad., HiNT

HiGjøvik

Research School of Computer and Information Security

NTNU, UiB, UiO, UiT

UiT

National research school in population based epidemiology

 

NTNU, UiB, UiO, UiS, FHI, STAMI, Kreftregisteret

NTNU

Norwegian Research School of Neuroscience

UiO, UMB, UiB

 

Les mer om Forskningsrådets satsing på Forskerskoler.