Bedre kunnskap om klima

- Forskningsrådet er veldig tilfreds med at Regjeringen prioriterer klimaforskning, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet. Regjeringen styrker klimaforskningen med 47 millioner kroner i neste års statsbudsjett.

Av de 47 millionene går 42 av disse millionene går gjennom Forskningsrådet.

- Det er viktig at Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet nå trapper opp støtten til klimaforskningen. Dette er også i tråd med våre klare anbefalinger. Vi vil også trekke frem hvor viktig det er at Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet øker sin finansiering av klimaforskningen. Klimaendringene berører de fleste samfunnssektorene, og stadig flere etterspør god klimakunnskap. Derfor er det svært viktig med en bred tilnærming til klimaforskningen slik at vi får kunnskapen vi trenger for å utvikle samfunnet i en god retning, understreker Hallén.

Forskningsrådets hovedstyre har vedtatt at det skal opprette et nytt stort program for klimaforskning, og pengene vil kunne gi flere og større utlysninger.

- Evalueringen av norsk klimaforskning viser at den har svært høy kvalitet. Med økt budsjett kan Forskningsrådets ivareta kvaliteten samtidig som vi leverer forskning på de nye områdene samfunnet har behov for kunnskap om, avslutter direktøren.