Årets priser fra Forskningsrådet

Forskningsrådets priser for fremragende forskning, formidling og innovasjon blir delt ut av kunnskapsministeren under Forskningens festaften onsdag.

Prisen for fremragende forskning går til professor Bjørn Jamtveit ved Universitetet i Oslo. Han får prisen for banebrytende, tverrfaglig forskning innen geofysikk og geologi og for å ha bygget opp et internasjonalt ledende forskningsmiljø.

Bjørn Jamtveit ble født på Notodden i 1960. Han fikk Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning i 2010 og ble for kort tid siden første norske medlem av The Geochemical Society.

Juryen som nå gir ham Forskningsrådets pris for fremragende forskning, sier at Jamtveit gjennom en vellykket legering av ulike disipliner har etablert et nytt og lovende tverrfaglig forskningsfelt.

-Han har lykkes i å skape et meget produktivt forskningssenter, Senter for fremragende forskning (SFF) for geologiske prosessers fysikk, og resultatene herfra har vakt oppsikt internasjonalt, heter det i begrunnelsen. Juryen legger også vekt på at Bjørn Jamtveit evner å formidle sine funn på en levende måte.

Prisvinneren får en million kroner og mottar i tillegg skulpturen Møbius, laget av billedhugger Aase Texmon Rygh.

Forskningsrådets innovasjonspris går til Cambi og Oslo kommune.

Cambi AS og Oslo kommune Energigjenvinningsetaten (EGE) har gått sammen om å anvende forskning og systemtenkning for å etablere en banebrytende biogassfabrikk i Nes på Romerike. Ved fabrikken blir biogass oppgradert til flytende biometan. Biometan brukes som drivstoff, og næringsstoffene fra matavfallet gjenvinnes som biogjødsel.

 – Samarbeidet er et godt eksempel på kundedrevet innovasjon, hvor brukerperspektivet har vært et viktig element. Innovasjonen er et samarbeid mellom en privat aktør og offentlig sektor. Prisvinneren synliggjør også et innovasjonsbegrep som er mer enn produktinnovasjon alene: Ny teknologi ligger i bunnen for systeminnovasjon, sier leder for juryen, Ingvild Myhre.

Innovasjonsprisen er på 500 000 kroner.

Forskningsrådets pris for forskningsformidling går til professor Nils Christian Stenseth ved Universitetet i Oslo.

Stenseth ble født i Fredrikstad i 1949. Han er professor i økologi og evolusjon ved Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Han er også leder for «Senter for økologisk og evolusjonær syntese» (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES), et senter for fremragende forskning. Han er en av Norges mest profilerte og siterte forfattere internasjonalt; han er bl.a. kåret til Europas femte mest siterte økolog (zoologi).

Som formidler har Stenseth bak seg omfattende populærvitenskapelig produksjon.

-Gjennom hele sin forskerkarriere har han vært en meget aktiv formidler av sin forskning og vært bevisst på bruken av mange formidlingskanaler, sier juryen. -Han evner å forklare komplekse problemer på en forenklet, men poengtert og tydelig måte. Stenseth er en samfunnsengasjert formidler som fenger et publikum langt utenfor fagets grenser.

Formidlingsprisen er på 250.000 kroner.