40 millioner til ny helautomatisk borerigg

Forskningsrådet har bevilget 40 millioner kroner til West Drilling Products for å bygge en ny helautomatisk kontinuerlig borerigg som kan redusere boretiden med mellom 30 og 40 prosent

Forskningsrådet har bevilget 40 millioner til West Drilling Products for å bygge en ny helautomatisk kontinuerlig borerigg på Ullandhaug i Stavanger. Den nye riggen vil være mer effektiv og vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Den reduserer også risikoen for ukontrollerte utblåsninger og høyner sikkerhetsnivået under boring.

Dette er den største tildeling noensinne fra Forskningsrådets program for Demonstrasjon- og pilotering innen petroleumssektoren (DEMO2000). Programmet jobber med ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

Prosjektet Continuous Motion Rig (CMR) har en kostnadsramme på 160 millioner kroner, hvor bidraget fra Norges Forskningsråd har vært utløsende for å kunne gjennomføre prosjektet som vil bety mye for mer effektiv boring på norsk sokkel.

-Det såkalte Åm-utvalget har i sin innstilling til regjeringen lagt vekt å redusere borekostnadene på norsk sokkel for å sikre høy utvinningsgrad, sier avdelingsdirektør Siri Friedemann i Forskningsrådet. CMR vil være et betydelig bidrag for å sikre at myndighetenes mål om 50 prosent utvinningsgrad kan nås. Prosjektet vil bety mye for å sikre verdiskapingen på sokkelen.

-Vi anser CMR som en teknologi med stort potensial. Dette er et godt eksempel på situasjoner der offentlige tilskudd er den utløsende faktor for å bringe frem nyvinninger. Uten denne støtten ville antagelig ikke prosjektet kommet i gang, sier styreleder i DEMO2000 og direktør i Aker Solutions, Svein Bredahl.

Kontaktperson i DEMO2000:
Programkoordinator Anders J. Steensen

E-post: ajs@rcn.no

Telefon: +47 90 86 82 54