135 millioner til miljøvennlig energi

Forskningsrådet bevilger 135 millioner kroner til 25 innovasjonsprosjekter innen energiforskning i næringslivet. Den store interessen fra næringslivet bærer bud om mer innovasjon på energifeltet fremover.

Forskningsrådet fikk 71 søknader om til sammen 400 millioner kroner før fristen 17. oktober.

 - Vi har fått inn en rekke gode søknader innenfor alle områdene til ENERGIX. Det er vi fornøyd med, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør i Forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø.

Næringslivet er på hugget
I den første tildelingen fra Forskningsrådets nye store program ENERGIX fordeles midler til næringslivsprosjekter innen energiforskning.

– Jeg er glad for å se at næringslivet viser sterk interesse for energiforskning og at det kom inn så mange søknader med god kvalitet. Forskningsrådets administrasjon har gjort en grundig jobb med søknadsbehandlingen og det var gode diskusjoner i styret. Vi gleder oss til å følge og se resultatene av denne forskningen, sier Anne Jorun Aas, styreleder for ENERGIX. 

Stor interesse for sol
Til tross for krevende tider for den internasjonale solindustrien var det bra tilfang av søknader fra prosjekter som ønsker å jobbe med solenergi i denne søknadsrunden. Både solcellebedrifter og selskaper utvikler teknologi for underleveranser var representert – store etablerte selskaper og gründerbedrifter.

– Dette viser at norske aktører fortsatt har ambisjoner om å ta sine andeler inn i det store internasjonale markedet for solceller – et allerede stort marked som vokser raskt, sier ENERGIX’ programkoordinator Ane Torvanger Brunvoll.

Mange vil utvikle kraftsystemet
Forskningsrådet fikk inn hele tjue søknader fra prosjekter med kraftsystem som tema. Det er ny rekord.

– Mye tyder på at de store nettselskapene nå girer opp for å møte smartnettutfordringene. Det er lovende at alle de tjue søknadene omfattet interessante innovasjoner, og flertallet var av høy kvalitet, sier Brunvoll.

Kontaktpersoner:

  • Mari Solerød, spesialrådgiver Norges forskningsråd, M: 952 13 880, E: mso@forskningsradet.no
  • Rune Volla, avdelingsdirektør Norges forskningsråd, M: 975 09 420, E: rv@forskningsradet.no
  • Ane Torvanger Brunvoll, spesialrådgiver Norges forskningsråd, M: 977 79 089, E: atb@forskningsradet.no

Om ENERGIX-programmet:

ENERGIX er etterfølgeren til RENERGI, og er Forskningsrådets nye store program for energiforskning. ENERGIX skal fokusere på forskning og utvikling innenfor ren og miljøvennlig energi, og er inndelt i fagområdene energipolitikk, fornybar energi, energisystem, effektiv energibruk og nye konsepter. Hovedformålet er å frembringe kunnskap og løsninger som støtter en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet. ENERGIX er et virkemiddel i implementeringen av FoU-strategien Energi21, og dekker både teknologisk, naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning og utvikling. ENERGIX henvender seg til norske bedrifter og forsknings- og kompetanseinstitusjoner som kan bidra til langsiktig kompetansebygging for å videreutvikle energinæringen og andre tilknyttede næringer. Programmet har oppstart i 2013, og vil gå over en periode på 10 år.

Om Norges forskningsråd:

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål, og fordeler årlig om lag 7,2 milliarder kroner til forskningsformål. Forskningsrådet skaper møteplasser for forskere, brukere av forskning og institusjoner som finansierer forskning. Forskningsrådet arbeider med forskning og utvikling innenfor alle fagområder, og bidrar til internasjonalisering av FoU-virksomhet.