Stor interesse for petroleumsforskning

Norges forskningsråd har i 2011 mottatt til sammen 115 søknader innen petroleumsforskning. Totalt ble det søkt om 1,2 milliarder kroner. Dette utgjør fem ganger tilgjengelige midler.

– Dette viser igjen at interessen for petroleumsforskning er overveldende stor og at de tilgjengelige midlene i Forskningsrådets programmer på langt nær dekker etterspørselen sier Siri Helle Friedemann, avdelingsdirektør i Forskningsrådet.

Søknadene fordeler seg over fire programmer og omfatter forskning, innovasjon og demonstrasjon innenfor petroleumssektoren, både innen teknologi og samfunnsvitenskap.