Skal gi mindre olje i vann

Trondheims firmaet Ecowat AS har gjennom Forskningsrådets PETROMAKS- program fått støtte til en meget innovativ idé.

Sammen med M-I SWACO skal de utvikle en prosess for å redusere mengden med olje i utslippsvann fra petroleumsindustrien. Prosjektet vil også kunne ha stor overføringsverdi til andre sektorer.

Ecowat AS er et av 22 prosjekter som til sammen har mottatt i overkant av 155 millioner fra PETROMAKS-programmet i Forskningsrådet