Priv. til red: Forskningsrådets formidlingspris til Kalle Moene

Professor Kalle Moene får Forskningsrådets formidlingspris for sin evne til å forklare komplekse økonomiske problemer

Sperrefrist til kl 12:00 fredag d 23.september

Forskningsrådets pris for fremragende forskningsformidling skal premiere forskningsformidling av høy kvalitet i form og innhold til et bredt publikum. Årets pris tildeles Kalle Moene, professor i økonomi ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. I sin forskning arbeider Moene blant annet med hvordan inntekt og velstandsfordeling henger sammen med organiseringen av arbeidsmarkedet og økonomiske institusjoner.

Juryen for formidlingsprisen peker på at Moene gjennom mange år har evnet å være aktuell og poengtert i sin forskningsformidling og at han holder en høy faglig standard samtidig med en evne til å formidle langt utenfor fagets grenser. Moene er mye brukt som kommentator og spaltist og har en omfattende produksjon av kronikker, innlegg og populærvitenskapelige artikler. Juryen understreker også Moenes tilgjengelighet for pressen og andre.  

Prisen er på 250.000 kroner

Forskningsrådets formidlingspris overrekkes fredag den 23.september kl 12:00 av statsråd Tora Aasland i forbindelse med åpningen av Forskningsdagene 2011, Universitetet i Oslo (Sentrum, universitetshagen ved Urbygningen)