Presseinvitasjon til Energiforskningskonferansen 2011

Forskningsrådet og Energi21 inviterer til konferanse om Norges nye, nasjonale strategi for energisektoren.

Energi 21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og demonstrasjon av ny teknologi for det 21. århundret. Energi 21 legger vekt på å være en industridrevet strategi som omfatter hele energisektoren.

Konferansen gjør opp status for hva Energi21 har ført til så langt og trekker opp veien videre for arbeidet mot Energi21s mål om at “Norge skal bli Europas fremste energi- og miljønasjon”. Energi21 er opprettet av Olje- og energidepartementet og samler sentrale energiaktører i Norge

Den nasjonale strategien blir nå revidert og på konferansen vil det bli presentert og debattert et bredt utvalg av forslag fra seks grupper til prioriteringer i den reviderte strategien. Dette er forslag innenfor:

  • Fornybar kraft, vann, vind, og sol
  • Energisystem (el)
  • Energieffektivisering i industrien
  • Fornybar termisk energi
  • CCS - Fangst og lagring av CO2
  • Rammer og samfunnsanalyser

Energi21s endelige strategi skal legges frem i juni i år og konferansen er en del av innspillsrundene.

Blant foredragsholderne er Marius Holm fra Bellona, Victor Norman fra NHH, Inge Gran, leder for Sintef Energiforskning og Fridtjof Unander fra Forskningsrådet

I forbindelse med Energiforskningskonferanse 2011 offentliggjør også olje- og energiminister Terje Riis-Johansen nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). De nye sentrene skal forske på de samfunnsvitenskapelige aspektene ved energi- og miljøutfordringene.

Pressekontakt: Mari Solerød, Forskningsrådet, mobil 952 13 880, epost: mso@forskningsradet.no  

  • Sted: Quality Hotell 33, Østre Aker Vei 33
  • Tid: Tirsdag 15. februar,  kl 09.00 – 16.30
  • Lansering av nye forskningssentre skjer kl 12:45