Presseinvitasjon: Statsråd Terje Riis-Johansen offentliggjør nye forskningssentre for miljøvennlig energi

I forbindelse med Energiforskningskonferansen 2011 tirsdag d 15. februar offentliggjør olje- og energiminister Terje Riis-Johansen nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

De nye sentrene skal forske på de samfunnsvitenskapelige aspektene ved energi- og miljøutfordringene, blant annet: “Hvor mye energi vil folk og næringsliv etterspørre i fremtiden? Hvordan påvirker internasjonal energi- og klimapolitikk energimarkedene? Fungerer tiltakene myndighetene allerede har iverksatt?”

De nye sentrene skal gi myndighetene kunnskapen de trenger for å foreta de riktige energipolitiske valgene. Siden 2009 har de åtte eksisterende forskningssentrene for miljøvennlig energi arbeidet med å peke ut og finne løsninger på samfunnets energi- og miljøutforskninger. Sentrene har fokus på disse områdene: offshore vindenergi, solenergi, energieffektivisering, bioenergi energiplanlegging og -design, karbonfangst og -lagring. Sentrene representerer en vitalisering og effektivisering av landets forskning på disse viktige temaene. Nå utvides ordningen til forskning også på de samfunnsvitenskapelige aspektene ved energiutfordringene.

Offentliggjøringen av de nye sentrene skjer i forbindelse med Energiforskningskonferansen 2011. Konferansen er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Energi 21. Energi 21 arbeider med en  langsiktig og industridrevet strategi som omfatter hele energisektoren. Konferansen er en viktig del av høringsrunden frem mot Energi21s endelige strategi, som legges frem for myndighetene i juni.

Blant foredragsholderne på konferansen er Marius Holm fra Bellona, Victor Norman fra NHH, Inge Gran, leder for Sintef Energiforskning og Fridtjof Unander fra Forskningsrådet

Pressekontakt: Mari Solerød, Forskningsrådet, mobil 952 13 880, epost: mso@forskningsradet.no  

•Sted: Quality Hotell 33, Østre Aker Vei 33

•Tid: Tirsdag 15. februar,  lansering av nye forskningssentre skjer ca kl 12:45