Presseinvitasjon: Forskningsrådet vil ha flere forskere til å flytte på seg

Forskningsminister Tora Aasland lanserer Norges første stipendbase for doktorgradskandidater og forskere som ønsker å reise til eller fra Norge.

PRESSEINVITASJON:

Forskningsminister Tora Aasland lanserer Norges første stipendbase for doktorgradskandidater og forskere som ønsker å reise til eller fra Norge. Mange opplever at det er vanskelig å få oversikt over finansieringsmuligheter til utenlandsopphold for forskere. Norges forskningsråd har derfor opprettet Stipendbasen som samler mobilitetsstipend i en database. Lanseringen skjer på Stipenddagen onsdag 13. april kl. 10 på Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo.

Forskningsrådet, i samarbeid med Universitetet i Oslo, inviterer til seminaret “Flink? Ut? Stipenddagen 2011” der Stipendbasen lanseres og ulike stipendordninger blir presentert. Forskningsminister Tora Aasland åpner arrangementet. Direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallèn, og UiOs rektor Ole Petter Ottersen, har også innlegg.

Stipendbasen gir en kort presentasjon av relevante stipender som enten forvaltes av Forskningsrådet eller av andre aktører. Den gir svar på hvem som kan søke, hva man kan søke på og hvor mye støtte man kan få. Utfyllende informasjon finnes i utlysninger og retningslinjer på nettsider til aktøren som forvalter stipendet. Stipendbasen har ikke mål om å presentere alle ordninger som måtte eksistere. Ambisjonen er å ha relevans og fokus på Norges geografiske satsningsområder for forskningssamarbeid. Ordinære forskningsmidler vil ikke finnes i denne basen.

Stipendbasen fins på www.stipendbasen.no og er også en del av EURAXESS Norge portalen som gir praktisk informasjon til mobile forskere

Kontakperson: Thorbjørn Gilberg, 22 03 74 33, thg@forskningsradet.no