Nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon:I dag sjøsettes flaggskipene

I dag etableres to nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), begge i Bergen, ved Handelshøgskolen og Havforskningsinstituttet. Forskningsrådet gir bare de aller beste innovasjonsmiljøene denne statusen, som betyr god finansiering over lang tid.

Mer enn 1,6 milliarder kroner utgjør Forskningsrådets totale bevilgninger til de nå 21 Sentrene for forskningsdrevet innovasjon. Dette vil utløse forskning for nesten fem milliarder kroner innenfor områder der norsk næringsliv kan bli verdensledende gjennom satsing på forskning.

– De to nye sentrene som åpner i dag har god grunn til å være stolte. SFI-statusen er en bekreftelse på at de er Norges ledende miljøer innenfor sine felt. Vi venter oss at senterne blir godt synlige flaggskip for langsiktig næringsrettet forskning med internasjonalt anerkjent kvalitet, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Fremtidens fiske og langt bedre tjenester

Det ene senteret i Bergen skal forske fram mer bærekraftige fiskemetoder med trål og not. Mer miljøvennlig fangst gjennom lavere drivstofforbruk, mindre belastning på havbunnen og mer bærekraftig fiske gjennom seleksjon av fangst i trål, noen av målsetningene for senteret.

– For fiskeriene er det avgjørende at vi løser utfordringene næringen står utenfor. Vi er sannsynligvis det eneste miljøet i verden som tar for oss hele verdikjeden fra lokalisering av fangst til fisken er om bord i fartøyet. Ingen andre jobber med koblingen fangst og produktkvalitet slik dette senteret planlegger, sier John Willy Valdemarsen, senterleder for CRISP – Center for Research-based Innovation in Sustainable Fish Capture and Processing Technology.

Per Egil Pedersen er leder for det andre senteret, som skal jobbe med helt andre typer problemstillinger. Senteret har fått navnet CSI – Center for Service Innovation.

– Stadig flere vareproduserende bedrifter selger også tjenester. Samtidig ser vi at tjenester ofte faller utenfor tradisjonelle innovasjonsprosesser i bedriftene. Bedriftene som er med i konsortiet forventer helt konkrete tjenesteinnovasjoner, men også å skape miljøer og nettverk for tjenesteutvikling, sier senterlederen. Han mener at tjenesteinnovasjon kan bety store forskjeller for driften.

– Hvis de fire største bedriftspartnerne i prosjektet forbedrer sin produktivitet med 1 prosent gir det en avkastning å omtrent 1400 % på de 160 millionersom investeres i CSI over 8 år, sier han.

Fakta om SFI: Forskningsrådet har opprettet 21 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). De sju nyeste, deriblant CSI og CRISP, starter opp i 2011. Sentrene skal samle spisskompetanse og være de beste innenfor sine felt. Målet med ordningen er å styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv gjennom samarbeid mellom FoU-aktive virksomheter og forskningsinstitusjoner. SFI legger ingen begrensninger for fagområde. Sentrenes internasjonaliseringsevne vurderes i søknadsbehandlingen. Totalt budsjett for de 14 sentrene som var aktive i 2010 var 439 millioner kroner. 157 millioner kroner kom fra Forskningsrådet. Totalt budsjett for alle sentrene over alle år er nærmere fem milliarder kroner hvorav 1,6 milliarder fra Forskningsrådet.

Kontakt: Andreas Birger Johansen, Forskningsrådet, mobil 90603496