Norge får tre nye forskningssentre for miljøvennlig energi

- Sentrenes forskning skal gi politikerne kunnskapen de trenger for å legge sin energipolitiske strategi, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Norges forskningsråd.

De nye sentrene som olje- og energiminister Terje Riis-Johansen lanserer i dag, FME Samfunn, skal ha en samfunnsvitenskapelig tilnærming til de energipolitiske utfordringene. De skal studere samspillet mellom teknologi og samfunn.

Hard konkurranse
Åtte forskningsmiljøer utarbeidet skisser for å kvalifisere seg til å bli forskningssenter for miljøvennlig energi - FME Samfunn. Forskningsrådet mottok fem søknader. Av disse ble tre valgt ut som nye forskningssentre for miljøvennlig energi innenfor samfunnsfagene - FME Samfunn.

- Søknadene holdt høy kvalitet. De tre som ble valgt fikk høyest score fra vitenskapspanelet og fagpanelet. Formålet med denne senterordningen er å bygge opp sterke miljøer som kan bidra til et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger i politikk, offentlig virksomhet og bedrifter, sier Unander.

De tre nye FME Samfunn:

  • Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) NTNU
  • Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy (CICEP)  CICERO
  • Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE) Frisch-senteret

For mer informasjon om sentrene, se vedlegg.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsrådgiver Mari Solerød: mobil 952 13 880, e-post: mso@forskningsradet.no
Divisjonsdirektør Fridtjof Unander: mobil 488 68 745, e-post: fu@forskningsradet.no