Gebyr ved innsending av søknad om forskningsmidler

Fra og med juni innfører Forskningsrådet et gebyr på 5000 kroner for å sende inn en søknad om forskningsmidler. Hensikten er å redusere antall søknader.

Forskningsrådet vil i forbindelse med hovedsøknadsfristen i juni 2010 innføre gebyr på innsending av søknader til Forskningsrådet. Det vil koste 5000 kroner å sende inn en søknad. Beløpet må betales i det en sender inn søknaden ved at det vil bli innarbeidet en betalingsløsning i Forskningsrådets eSøknad-system. Hensikten er å redusere antall søknader som sendes til Forskningsrådet.

I dag mottar Forskningsrådet ca 5000 søknader årlig, og kun en fjerdedel mottar støtte. Dette påfører både forskningsmiljøene og Forskningsrådet mye unødvendig arbeid.  ”Et gebyr vil gjøre at forskningsmiljøene vil tenke seg om en og to ganger før de sender halvgode søknader til Forskningsrådet”, uttaler adm. dir. Arvid Hallén.

Fordeler pengene tilbake

Det innkrevde beløpet vil ikke gå til administrasjon, men vil fordeles tilbake til forskningsmiljøene. Gebyret vil inngå i en egen pott til mindre driftsmidler og reiser for forskere.  Her vil det være en svært forenklet søknadsbehandling hvor de eneste kriteriene vil være at søkeren er ansatt i et forskningsmiljø og er hovedforfatter for en artikkel i et internasjonalt tidsskrift med referee siste år.  Ingen faglig vurdering, intet komitéarbeid, og pengene vil bli delt ut så langt de rekker etter prinsippet ”først til mølla” to ganger i året.

 ”Denne ordningen vil være et Kinderegg, - færre søknader og mer midler til dyktige forskere”, fremhever Arvid Hallén som også legger til at dersom ordningen ikke gir færre søknader, vil Forskningsrådet heve gebyrbeløpet til dette skjer. 

 Kontaktperson: Thomas Evensen, mobil:91753760