Forskningsrådets pris for fremragende forskning: Alternativ til dyr og farlig forskning vant pris

Kjemiske eksperimenter som blir for kostbare, farlige eller umulige, kan man likevel gjennomføre trygt og kostnadseffektivt, takket være Trygve Helgakers forskning. Prisvinneren har med stort hell forenklet kompliserte kjemiske beregninger.

Årets vinner av Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Trygve Helgaker fra Universitetet i Oslo, er en kjemiker uten laboratorium. Han benytter kvantemekanikk for å simulere kjemiske reaksjoner og egenskaper. Den store utfordringen med matematiske simuleringer av kjemiske fenomener, er at en liten økning i nøyaktigheten øker datamaskinenes regnetid titusenvis av ganger, noe som blir kostbart og upraktisk.

Helgaker har arbeidet med å finne de riktige metodene for å forenkle disse komplekse regnestykkene, som kan beskrive for eksempel egenskaper til geologiske mineraler, biologiske proteiner eller kjemiske reaksjoner i fjerne himmellegemer.

-Det er en stor ære og anerkjennelse å motta Forskningsrådets pris for fremragende forskning, sier Helgaker som er professor ved kjemisk institutt ved Universitet i Oslo, og deltaker ved Senter for fremragende forskning: Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi.

Gjennom en årrekke har prisvinneren bygd opp et dataprogram for kvantekjemiske beregninger sammen med skandinaviske forskere. Programmet benyttes av over totusen forskergrupper over hele verden.

-Forskningsrådets forskningspris skal gi anerkjennelse og synlighet til fremragende forskning på nasjonalt og internasjonalt nivå, sier Administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet. Han understreker at årets prisvinner er et godt eksempel på hvordan norsk forskning hevder seg internasjonalt og at Helgaker er en verdig vinner.

Forskningsprisen deles ut av Forskningsminister Tora Aasland under Forskningens festaften i Oslo konserthus 21.09.2011 ca kl 1830. Arrangementet starter kl 1800. Prisen er på en million kroner