CERN presenterer status i jakten på Higgs

Eksistensen av Higgs-bosonet er en avgjørende betydning for fysikernes forståelse av universet. Hvis den finnes, har forskerne nå snevret inn masseintervallet denne partikkelen kan ligge innenfor. I dag presenterer CERN status for jakten

På et seminar på CERN i dag presenterte to av de store eksperimentene på CERN, ATLAS og CMS, status for arbeidet med å finne Higgs-bosonet. Eksistensen av denne partikkelen er en avgjørende betydning for fysikernes forståelse av universet.

Det er knyttet stor spenning til om Higgs-bosonet finnes eller ikke. Fysikernes såkalte standardmodell forklarer den ordinære, synlige materien vi og våre omgivelser er laget av. Men den mørke materien, de 96 % av universet som er usynlig, beskriver den ikke.  Dersom Higgs-bosonet ikke finnes må en 50 år gammel teori revideres, og forskerne må tenke nytt.

- Det har vært en betydelig framgang i søket etter Higgs-bosonet,, men endelige konklusjoner om hvorvidt denne partikkelen  eksisterer eller ikke, vil ikke CERN trekke ennå, sier Norges representant i CERNs styrende organ, Bjørn Jacobsen i Forskingsrådet.

På grunnlag av store mengder data opplyser CERN å ha peilet seg inn mot massen partikkelen kan ha, hvis den finnes. Den antas å ha en masse som ligger mellom 116 og 130 GeV. Partikkelen selv kan ikke detekteres. De store eksperimentene ATLAS og CMS detekterer kun de partiklene Higgs-bosonet konverterer til etter hvert som den mister energi på sin ferd gjennom detektoren.

Rundt 80 nordmenn deltar i forskning på CERN, verden største laboratorium for partikkelfysikk, beliggende ved Genève. Mange av de norske forskerne er tilknyttet ATLAS-eksperimentet.

Kontaktpersoner:

Førsteamanuensis Are Raklev, UiO: + 47 41 45 25 97
Tilgjengelig i Oslo

Professor Alexander Read, UiO: +47 97 54 44 75
I CERNs pressepanel, tilgjengelig på telefon fra ca kl 17

Prosjektleder og professor Farid Ould Saada, UiO: +47 94 86 14 74
Tilgjengelig på CERN

Norges representanter i CERNs Råd:

Eivind Osnes, UiO: + 47 45 02 78 98

Tilgjengelig på CERN:

Bjørn Jacobsen, Forskningsrådet: +47 40 63 82 66

Pressemelding og bilder fra CERN vil tilgjengeliggjøres her kl 15.30:
http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/List.html

Webcast av pressekonferanse ca kl. 16.30: http://webcast.web.cern.ch/webcast/