250 millioner til nye miljøvennlige energiprosjekter

Forskningsrådet har bevilget over en kvart milliard kroner til prosjekter innenfor fornybar energi der energieffektivisering er vinneren. Halvparten av støtten går til innovasjonsprosjekter i industrien.

Energieffektivisering og vind har fått størst gjennomslag i årets tildelinger fra Forskningsrådets RENERGI-program. Andre viktige områder er hydrogen for transportsektoren, smarte nett og biodrivstoff. Totalt har programstyret godkjent bevilgninger på 254 millioner kroner fordelt på 36 prosjekter. Prosjektene varer fra to til fem år.

Forskningsrådet er svært fornøyd med responsen på utlysningen i år, med fortsatt vekst i antall søknader, og stor interesse fra næringslivet.

-Det er gledelig, for budsjettvolumet i RENERGI er økt betydelig de siste tre årene som følge av klimaforliket og vi registrer med tilfredshet at denne volumøkningen mer enn oppfylles av gode prosjektsøknader, både fra forskningsmiljøene og næringsaktørene.  Til tross for tendenser til turbulente økonomiske tider, er det et stort trykk og høye ambisjoner fra næringsaktørene, sier leder av programstyret i RENERGI Elizabeth Baumann Ofstad.

-Den gode søknadstilgangen innebærer jo samtidig at vi dessverre også må avslå mange prosjekter med svært høy kvalitet i denne runden, sier Ofstad.

 

Kontaktpersoner:

Spesialrådgiver Hans Otto Haaland, programkoordinator RENERGI
Telefon: +47 22 03 72 97 Mobiltelefon +47 41 28 21 82
E-post:
hoh@forskningsradet.no  

Spesialrådgiver Mari Solerød, kommunikasjonsansvarlig
Telefon: 22 03 72 60  Mobiltelefon 952 13 880
E-post: mso@forskningsradet.no