155, 5 millioner til petroleumsforskning

Forskningsrådets PETROMAKS-program tildeler 155,5 millioner kroner til 22 prosjekter innen petroleumsforskning.

- Også i år har vi hatt mange søknader og stor interesse fra petroleumsnæringen, sier Siri Helle Friedemann, avdelingsdirektør i Forskningsrådet.

Fokus på miljø og økt utvinning
Selv om norsk sokkel regnes som ledende innenfor både sikkerhet og fokus på miljøskadelige utslipp til sjøs, er det viktig å opprettholde trykket på dette området. Det har blitt tildelt midler til flere prosjekter som har fokus på miljø. PETROMAKS tildelingen omfatter også prosjekter som skal utvikle nye metoder for utvinning av den «immobile» oljen. Dette er olje som ikke kan utvinnes ved injeksjon av sjøvann eller gass, men krever mer avanserte dreneringsmetoder.

– Sammen med forskningsmiljøene står bedriftene bak en søknadsportefølje på over 576 millioner kroner med innovative prosjekter av høy kvalitet. Vi har mottatt mange søknader innen for temaområdene miljø og økt utvinning, noe man også finner igjen i bevilgningene. Dette samsvarer godt med problemstillingene som blir adressert i Petroleumsmeldingen og Åm- utvalget, sier Friedemann.