Stor interesse for å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon

Det har blitt jobbet hardt rundt om i Norge de siste månedene. Forskningsrådet har mottatt hele 44 søknader fra bedrifter og forskningsmiljøer som sammen ønsker å få status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Konkurransen er hard, da de finansielle rammene kun åpner for seks til åtte sentre.

– SFI-ordningen er et viktig tilskudd for å gjøre norsk næringsliv mer kunnskapsintensivt og internasjonalt konkurransedyktig, sier Lars Espen Aukrust, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

– Det langsiktige forskningssamarbeidet mellom næringsliv og forskningsmiljøer er med på å styrke en kultur hvor næringslivet er mer bevisst forskningens rolle i sitt innovasjonsarbeid, samtidig som forskningsmiljøene i større grad må levere resultater som næringslivet kan høste av.

SFI-ordningen ble introdusert i 2006 og det finnes i dag 14 sentre i Norge.

– Vi kan allerede se mange positive effekter av det første kullet. Flere av våre sentre høster internasjonal erkjennelse. Jeg kan for eksempel nevne Concrete Innovation Centre som på noen få år har lykkes med å gjøre norsk forskning på bærekraftig betong meget internasjonalt attraktiv, sier Aukrust.

– Vi er fornøyde med responsen og syns det er gledelig at miljøer knyttet til områder hvor vi har sett et spesielt behov for sentre har vært aktive. I utlysningen la vi spesiell vekt på å få inn søknader innenfor tjenesteyting, helse, transport, mat og miljøteknologi og det har gitt resultater, sier Liv Jorunn Jenssen koordinator for SFI-ordningen.

For mer informasjon:

www.forskningsradet.no/sfi

Liv Jorunn Jenssen 958 05 901

Susanne Ringdal 916 24 892