Sentre som sikrer fremtiden

Norges forskningsråd bevilger nå over 500 millioner kroner til forskningssentre som skal styrke norsk næringslivs innovasjonsevne – samtidig som de møter samfunnsutfordringer.

– Satsingen på Sentre for forskningsdrevet innovasjon viser hvor høyt Regjeringen og Forskningsrådet prioriterer langsiktig forskning som styrker næringslivet, og som møter helt sentrale samfunnsutfordringer, sier forskningsminister Tora Aasland.

Forskningsrådet har vedtatt å etablere sju nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Sentrene skal forske på alt fra tjenesteinnovasjon til lakselus.

– Interessen og søkningen til SFI-ordningen viser at vi har sterke forskningsmiljøer med høy kvalitet over hele landet og innenfor et bredt spekter av fagområder. Det er gledelig at nye miljøer har vunnet fram i konkurransen. Gjennom denne offentlige innsatsen vil vi bidra til økt forskningsinnsats i næringslivet og dette vil gi viktige bidrag til innovasjon og framtidig verdiskaping, sier forskningsminister Tora Aasland.

Tett samarbeid mellom næringsliv og akademia
Et nytt SFI, Center for Service Innovation i Bergen, skal identifisere utfordringer og muligheter innenfor tjenesteinnovasjon og vil orientere seg mot betydning av innovasjon for effektivisering, økt tjenestekvalitet og innovativ tjenesteutvikling Senteret vil komme samfunnet til gode, men også næringslivet vil nyte godt av forskningen. Det er derfor store bedrifter som for eksempel Telenor, Storebrand og DnB NOR går sammen om å forske på de samme utfordringene. Senterordningene går over åtte år, og bedriftene forplikter seg dermed til langsiktig samarbeid.

–SFI-ene sikrer at våre beste forskningsmiljøer arbeider i nær kontakt med bedrifter i næringslivet. En av senternes hovedoppgaver er utdanning av doktorgradskandidater som forsker på problemstillinger knyttet til næringslivets behov. En langsiktig satsing på kunnskapsintensive bedrifter gir et mer robust og konkurransekraftig næringsliv, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Centre for Cardiological Innovation i Oslo har ambisjoner om å bli verdensledende innenfor forskning på ultralydbasert diagnose. GE Vingmed Ultrasound er en av bedriftspartnerne. Selskapet har blant annet allerede utviklet et bærbart ultralydapparat som brukes til å undersøke hjertet. Resultatene fra senterets forskning vil ha stor samfunnsmessig betydning gjennom bedre diagnostiske metoder. Samtidig vil de deltakende bedriftene ha stor økonomisk nytte av forskningen.

200 millioner årlig
De syv nye sentrene vil motta inntil 10 millioner kroner per år i inntil åtte år. Dette utgjør en satsing for forskningsdrevet innovasjon på opptil 560 millioner kroner. 

– Fra før har Forskningsrådet 14 SFI-er som nylig har blitt midtveisevaluert med meget gode resultater. Erfaringene viser at senterordningene er en god måte å samle spisskompetansen i et lite land som Norge. Ekspertsenterne er attraktive samarbeidspartnere for utenlandske aktører og bidrar til å sette Norge på verdenskartet, forteller administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Til sammen vil bevilgningene til sentrene fra Forskningsrådet nå utgjøre over 200 millioner kroner årlig.