Seks nominerte til Forskningsrådets innovasjonspris 2010

For fjerde år på rad skal over tusen norske næringslivsledere kåre vinneren av Forskningsrådets innovasjonspris.

Bedriftene som er nominert jobber innenfor hjelpemidler til funksjonshemmede, miljøvennlig boreteknologi, mikroelektronikk, lydteknologi, laksegenetikk og søppelsortering. Felles for alle er at de gjennom forskningsbasert innovasjonsarbeid har kommet fram til nye produkter eller tjenester som gir økt verdiskaping og/eller samfunnsnytte

I en nettbasert undersøkelse gir Forskningsrådet over tusen næringslivsledere anledning til å stemme fram sin favoritt. Vinneren mottar Forskningsrådets innovasjonspris under Forskningens festaften i Oslo Konserthus den 28. september 2010.

En intern jury har nominert seks norske selskaper som har eller har hatt støtte fra et av Forskningsrådets næringsrettede programmer. De nominerte er:

Abilia AS
Aqua Gen AS
Energy Micro AS
Seabed Rig AS
SquareHead Technology AS
TiTech AS

Mer informasjon om bedriftene i vedlegg.