Priv til red: 2000 polarforskere samles i Oslo/Lillestrøm

Tirsdag 8. juni åpner HKH Kronprins Haakon IPY Oslo Science Conference med over 2000 deltakere fra 70 land. Her vil det bli presentert nye forskningsfunn fra polarforskning, bla knyttet til de raske klimaendringene som har blitt observert i polområdene og de globale virkningene av disse endringene.

Polarforskere fra 70 land samles i Oslo/Lilllestrøm 8.-12. juni. Forskerne vil legge fram de første vitenskapelige resultatene fra Det internasjonale polaråret. Konferansen IPY Oslo Science Conference er tverrfaglig, men hovedtyngden av forskningen under Polaråret handlet om klimautviklingen, polområdenes innflytelse på de globale klima- og værsystemene og konsekvenser av klimaendringene. Resultatene som legges fram vil være høyaktuelle som en del av grunnlaget for neste runde i klimaforhandlingene (COP 16 i Mexico i november) og neste IPCC-rapport. Noen av de fremste klimaforskerne i verden vil være tilstede og det kommer en rekke høytstående offisielle representanter for flere land.

Konferansen åpnes av HKH Kronprins Haakon kl.08.30 tirsdag 8 . juni. (Varemessen)

Det kommer over 2000 deltakere fra 70 land og IPY Oslo Science Conference blir dermed den største samlingen av polarforskere som har vært avholdt noen gang.

Konferansen avsluttes av utenriksminister Jonas Gahr Støre. Blant plenumsinnlederne på konferansen er noen av de fremst klima- og polarforskerne i verden.

registrering: http://www.ipy-osc.no/article/2010/1265207747.88

Kontaktperson:

Kristen Ulstein, Forskningsrådet

Tlf: 22 03 75 25  Mob: 97 09 08 58