Oslo huser fysikkmiljøer i verdensklasse

Kvaliteten på norske fysikkmiljøer er nå gransket av en internasjonal komité. Noen grupper er verdensledende på sine felt. Fire av disse ligger ved Universitetet i Oslo.

Forskningsrådet ikke bare finansierer forskning, men gir også anbefalinger om hvilken retning forskningen bør utvikle seg for å holde kvalitet og være relevant. Derfor evalueres alle miljøer, primært innenfor grunnleggende forskning, jevnlig. Denne gang var det fysikernes tur.

 45 forskningsgrupper er evaluert. Ca 15 % av gruppene får toppkarakter. De fire gruppene ved Universitet i Oslo som fikk stempelet ”excellent” er:

 Gruppen for fysikalsk elektronikk, som er medlem av Senter for materialvitenskap og nanoteknologi og har MiNaLab som sin viktigste infrastruktur

Gruppen for høyenergi partikkelfysikk, som er et av norske miljøene med aktiviteter ved det europeiske laboratoriet for kjerne- og partikkelfysikk, CERN.

Gruppen for solfysikk, som er godt integrert i internasjonale solforskningprogrammer.

Physics of Geological Processes, som ble utnevnt til senter for fremragende forskning (SFF) i 2003

Komiteen mener gruppene har en internasjonalt ledende rolle og gjennomfører original forskning som publiseres i de beste internasjonale tidsskriftene. Produktiviteten er høy, aktiviteten er relevant for internasjonal forskning og for det norske samfunnet. I tillegg foreligger klare og overbevisende strategiske planer.

 - Det er svært nyttig å få forskningsaktiviteten gransket i et internasjonalt perspektiv på denne måten, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. – Vi kan glede oss over at Norge ligger langt fremme innenfor flere felt i fysikk. Samtidig må vi ta komiteens kritiske konklusjoner alvorlig. Blant annet at vi har for mange små og fragmenterte miljøer. Dessuten mangler strategiske utviklingsplaner ved mange forskningsinstitusjoner.

 Les mer på Forskningsrådets nettsider .

 Kontaktpersoner:

  1. Gruppen for fysikalsk elektronikk, Fysisk institutt:Bengt Svensson, 22852859, 22857467 Mobil +46 70 20 511 06, b.g.svensson@fys.uio.no
  2.  Gruppen for høyenergi partikkelfysikk, Fysisk institutt:Farid Ould-Saada, tlf 22 85 50 56, mobil: 948 61 474. farid.ould-saada@fys.uio.no
  3. Gruppen for solfysikk: Institutt for teoretisk astrofysikk: Mats Carlsson 22856536, mobil 99 03 23 57  m.p.o.carlsson@astro.uio.no
  4.  SFF Physics of Geological Processes:Bjørn Jamtveit, 22 85 66 12, mobil 907 30 358,  bjorn.jamtveit@geo.uio.no
  5.  Anders Hanneborg, Forskningsrådet. 22 03 74 88, mobil 93 05 93 04, aha@forskningsradet.no