Nytt nettverk skal styrke samarbeid med Kina

I forbindelse med sitt besøk i Shanghai lanserer forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland 10. september NorAlumni – et nettverk som skal koble tidligere kinesiske studenter med Norge og norsk næringsliv.

Flere og flere kinesere velger å studere i Norge, men mange av disse studentene opprettholder ikke kontakten med Norge når de er ferdige med studiene og er tilbake i Kina igjen.

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge har derfor tatt initiativet til å etablere et nettverk som skal gjøre det enklere for kinesiske studenter å beholde kontakten med Norge og norske miljøer etter endt studium. Nettverket har fått navnet NorAlumni China

Nettverket er mer enn en møteplass for tidligere kinesiske studenter. Vel så viktig er muligheten det gir til å markedsføre Norge i Kina, og gjøre norsk utdanning, forskning, næringsliv, politikk og kultur mer kjent. Det ligger et stort potensial, for Norge og for norske bedrifters internasjonaliseringsarbeid, i å pleie relasjonen til disse studentene.

 – NorAlumni blir en viktig brikke i det fremtidige samarbeidet mellom Norge og Kina. Vi tror at nettverket vil gi samfunnsøkonomiske gevinster for Norge på sikt. I dag er norsk utdanning gratis for kinesiske studenter. Ved å bygge relasjoner til studentene vil den kunnskapen vi har bidratt til å utvikle være til nytte også for norsk forskning og næringsliv, sier Tora Aasland.

Nettverket vil også gi norsk næringsliv en god rekrutteringsmulighet. Kinesere som har studert i Norge behersker begge kulturer. Dette gjør dem til særlig interessante kandidater for norsk næringsliv med interesser i Kina.

 Scandpower, en norsk bedrift spesialisert på tjenester innenfor risikostyring, har erfart dette. Når de skulle etablere seg i Beijing, ansatte selskapet kinesiske Haibo Chen som har både mastergrad og doktorgrad fra NTNU som adm. dir for det nye datterselskapet.  – For oss er det en stor resurs å ha en person som Haibo Chen på vårt kontor i Beijing. Han har gjort en fantastisk jobb med å rekruttere og bygge opp vår virksomhet i Kina. Vi har også stadig utveksling av personell fra Kina som jobber i perioder ved våre kontorer i Norge, Sverige og USA, sier Bjørn Inge Bakken adm.dir i Scandpower group.

FAKTA

NorAlumni China er et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.i tett samarbeid med Abelia, Norsk Industri og Universitets- og høgskolerådet, den norske ambassaden i Beijing og de norske generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou. Nettverket er finansiert med midler fra Nærings- og handelsdepartementet.