Ny ordning: Tar doktorgrad i bedriften

Signe Lovise Thingnes tar doktorgrad på hybridpurker mens hun er ansatt hos Norsvin. Forskningsrådets ordning nærings-ph.d sikrer norske bedrifter viktig kompetanse.

– Målet er å lage en ”bruksanvisning” for hvordan avlspurker skal fôres for at de skal leve lengst og best mulig, forteller Thingnes som tar sin doktorgrad ved Norges veterinærhøgskole mens hun er ansatt i Norsvin. Hun skal undersøke hvordan forskjellige foringsstrategier påvirker hybridpurker, det vil si purker som er en blanding av to griseraser.

– Denne ordningen er viktig fordi den tilrettelegger for anvendt forskning som kommer norske bedrifter til gode. Arbeidet er veldig viktig både for våre nasjonale og internasjonale kunder, sier Ann Helen Gaustad som er prosjektleder i Norsvin.

Forskningsrådet finansierer inntil 50 prosent av stipendiatsatsen. Ordningen er bransjeuavhengig og stipendiatene forsker på alt fra havbasert vindkraft til berøringsfrie grensesnitt mellom menneske og maskin.

Sikrer norsk kompetanse
Mange av Norges doktorgradsstipendiater innenfor teknologifag rekrutteres fra utlandet. Mye kompetanse går tapt fordi utenlandske stipendiater forlater Norge ved endt studie. 

– Nærings-ph.d-ordningen har åpnet for at flinke folk i norske bedrifter kan ta doktorgrad mens de fortsatt er ansatt. Dette hever kompetansen, bidrar til forskningsorientering i bedriften og sikrer at kunnskapen blir i Norge, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Møtte Giske
18 stipendiater som tar doktorgrad i sin bedrift var nylig på besøk hos næringsminister Trond Giske.

– Et innovativt næringsliv er avhengig av dyktige og ambisiøse bedrifter og ansatte. I ordningen med nærings-ph.d finner vi ansatte og bedrifter som har forstått forskningens betydning for vekst og utvikling, sa Giske da han møtte stipendiatene.

Nærings- og handelsdepartementet og Kunnskapsdepartementet finansierer ordningen. Bevilgningen til nærings-ph.d har økt fra om lag fem millioner i 2008 til en ramme på 60 millioner i 2010.

– Bedriftene tjener på kontakten med forskningsmiljøene ved utdanningsinstitusjonene, mens utdanningsinstitusjonene får verdifull innsikt i bedriftenes problemstillinger og muligheter, sa næringsministeren.

– Vi støtter stipendiater fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Kunnskap er et av våre viktigste konkurransefortrinn. Doktorgradsarbeidene styrker norske bedrifters konkurranseevne overfor utlandet og sikrer at forskningsinstitusjonene opprettholder den viktige kontakten med forskere i næringslivet, sier Hallén.

Fakta

  • Nærings-ph.d er en ordning for bedrifter som satser på relevant og langsiktig kunnskapsoppbygging.
  • Stipendiaten er ansatt i bedriften og gjennomfører en ordinær doktorgrad ved universitet/høgskole.
  • Stipendiaten får unik kompetanse gjennom sin tilknytning til både næringsliv og akademisk miljø
  • Støtten er begrenset til 50 % av gjeldende stipendsats
  • Ordningen er bransjeuavhengig
  • Bedriften er søker og mottaker av midler.
  • Kort og enkel saksbehandling
  • Les mer på http://www.forskningsradet.no/naeringsphd

Ta kontakt med Annette L. Vestlund på alv@forskningsradet.no eller 98223568 for mer informasjon og bilder av de forskjellige stipendiatene.