Norge i Europa-toppen

Den norske bedriften Biomolex AS, som utvikler teknologi for biomedisinsk analyse, har gått helt til topps i Eurostars-programmet for teknologibedrifter.

– Forskningsrådet gratulerer Biomolex og de andre norske bedriftene med flotte resultater i Eurostars. Slike bedrifter er svært viktig for fremtidig verdiskaping i Norge, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén.

Biomolex' prosjekt ble rangert som nummer én av et internasjonalt ekspertpanel i Eurostars tredje søknadsrunde.

– Vi følte at vi hadde et godt prosjekt med meget gode partnere. Likevel var det en fin overraskelse å bli ranket som aller best. Foruten at teknologien er svært interessant, har vi vist at den har et bredt anvendelsesområde og at brukere som BioInvent ser stor nytte av den. Dette er viktig for oss og vårt videre arbeid, der den største utfordringen er å få systemet ut i det internasjonale markedet, sier daglig leder i Biomolex, Håvard Hildeng Hauge.

I tillegg til ”EM-tittelen” har Norge andre svært gode norske resultater i Eurostars, som er den europeiske ”mesterligaen” for forskningsintensive små og mellomstore bedrifter. I tredje runde ble hele tre norske prosjekter blant de ti beste. Også i de to foregående rundene har norske bedrifter deltatt med mange prosjekter og nådd høyt opp.

Imponerende
Arvid Hallén er svært fornøyd med at norske forskningsbedrifter går helt til topps i hard internasjonal konkurranse.

– Vi vet at vi har mange dyktige og spennende forskningsbedrifter i Norge, og Forskningsrådet har god kontakt med mange av dem. Det er slike bedrifter vi skal leve av i framtiden. Derfor er det flott at de kaster seg inn i konkurransen, og selvfølgelig enda viktigere at de når høyt opp. Det norske bedrifter har oppnådd i de tre første utlysningsrundene i Eurostars-programmet er rett og slett imponerende, sier han.

Stort markedspotensial
Biomoloex skal sammen med det svenske farmasiselskapet BioInvent og Universitetet i Lund utvikle en komplett teknologi, både utstyr og programvare, for biologiske analyser i utviklingen av medisiner. Ved hjelp av bilder (imaging) av syltynne vevsnitt kan man se om medikamenter treffer sine mål og virker der de skal, for eksempel i kreftbehandling. Man kan også få informasjon om medikamentene har uønsket effekt. Brukerne av teknologien vil særlig være medisinske laboratorier.

Markedspotenisalet er anslått til mange tusen enheter i legemiddelindustrien og laboratorier ved universiteter og sykehus verden over. 

Fakta om Eurostars:
Eurostars er et program etablert i felleskap av EU-kommisjonen og det europeiske nettverket EUREKA. Små og mellomstore europeiske bedrifter kan søke programmet om støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter. Programmet og evalueringsarbeidet administreres av EUREKA-sekretariatet i Brussel. Eurostars finansieres med nasjonale midler og med midler fra EUs Rammeprogram for forskning og utvikling. Norske midler som brukes i Eurostars går kun til norske deltagere. Norge har, gjennom Forskningsrådet, økt sitt bidrag til programmet fra 2 til 5 millioner euro per år.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Kristin Danielsen, tlf.: 92 02 82 29
Seniorrådgiver Bjørn Henriksen, tlf.: 40 63 42 45