Næringslivet vil forske på fornybar energi

Forskningsrådets Renergiprogram har mottatt hele 80 søknader fra bedrifter som ønsker å forske på fornybar energi. Dette er en økning i forhold til 2009, og tildelingene offentliggjøres 10. desember.

 - Dette viser en sterk tro på fornybar energi som et viktig satsingsområde for norsk næringsliv, sier Fridtjof Unander, avdelingsdirektør for energi og petroleum i Forskningsrådet.

Vindkraft dominerer  

Søknadene om forskningsmidler viser at det er størst interesse for forskningsprosjekter innen offshore vindkraft. Hele 21 søknader dreier seg om dette området, mens ni dreier seg om solenergi, fem om hydrogen, åtte om bølgekraft, tre om biodrivstoff og tre om geovarme. Øvrige søknader er knyttet til energisystem, energibruk og energimarked.

 - De siste tre årene har vi kraftig styrket forskningsinnsatsen innen fornybar energi. Forskningsrådet er opptatt av at denne innsatsen skal lede til at nye løsninger blir introdusert i markedet og gir verdiskapning. At så mange bedrifter nå engasjerer seg innenfor en stor tematisk bredde er derfor svært gledelig, sier Unander.

 Søker om en halv milliard kroner

Totalt søker næringslivet om drøye 516 millioner kroner fra Renergiprogrammet for de neste tre årene. Søknadene vurderes av eksterne eksperter før programstyret i RENERGI endelig avgjør hvilke prosjekter som får innvilget støtte.  

 - Norske forskningsmiljøer er i verdenstoppen på flere felt innenfor forskningen om fornybar energi. Vi ser at den norske modellen med tett samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og forskningssektor fungerer svært godt, avslutter Unander.

RENERGI er ett av syv store programmer i Forskningsrådet, og utvikler kunnskap om miljøvennlig energi. Programmet ble etablert i 2004, og har tildelt midler til over 400 forskningsprosjekter i regi av en rekke forskningsinstitusjoner og bedrifter. 

Kontaktperson: Fridtjof Unander, Avdelingsdirektør for energi og petroleum i Forskningsrådet, telefon 22 03 70 19/mobil 48 86 87 45